Disseny d'elements físics de protecció facial fabricables per la ciutadania

Motivació

En les primeres fases de la pandèmia, des de diverses institucions i administracions occidentals, fins i tot des de l'OMS, es va desaconsellar l'ús de mascaretes i altres elements de protecció física (p.ex. guants i ulleres protectores) per part de la població general. Aquesta recomanació es va fer argumentant la no existència d'evidències científiques que justifiquessin el seu ús per part de la població, pel temor que aquests elements atorguessin una falsa sensació de seguretat i pel temor que es produís un desproveïment que afectés als professionals sanitaris. Actualment s'estan alçant veus crítiques amb aquesta recomanació i fins i tot algunes autoritats occidentals ara recomanen la seva utilització o s'exigeixen en determinades circumstàncies. S’argüeix que qualsevol mesura que permeti 'aplanar la corba' de contagis ha de ser benvinguda. Fins i tot es defensa enfundar-se una samarreta com a mascareta improvisada. Aquestes mesures poden ser rellevants ara o durant els propers mesos a mesura que es vagin aixecant les mesures de confinament. A més, és raonable pensar que aquestes mesures poden resultar particularment rellevants en països llatinoamericans i africans en els què la propagació de la COVID-19 s'està donant amb un retard d'unes poques setmanes respecte a la propagació a la resta de països occidentals.

 

Objectius

1. Disseny d'elements de protecció facial que siguin fàcilment construïbles pels seus usuaris amb components i materials fàcilment adquiribles o que, en la seva totalitat o parcialment, siguin fabricables de manera econòmica i ràpida per petits tallers (p.ex. de costura, d'arts gràfiques o mecànics ) o per la comunitat maker (p.ex. amb impressores 3D senzilles).

2. Difusió i promoció d'aquests dissenys.

Exemples il·lustratius (no restrictius)

(a) Patrons de tall per confeccionar mascaretes de tipus quirúrgic a partir de teixits  il·lustrats que es proposin com una alternativa estèticament més atractiva a les mascaretes comercials.

(b) Fitxer per fabricar mitjançant impressió 3D un protector tipus muntura d'ulleres que impedeixi a l'usuari que de manera inconscient es toqui el nas i els ulls.

(c) Instruccions per fabricar amb materials comuns mascaretes amb una protecció equivalent FFP2 o FFP3 sense vàlvula d'exhalació.

 

Requeriments i característiques desitjables de les propostes

  1. En el moment de la presentació de les propostes, no es requereix que el disseny dels elements estigui conclòs, però sí que cal aportar una descripció de prou detallada per què es  pugui valorar la seva viabilitat i efectivitat. Una proposta vaga a nivell tècnic serà rebutjada. Tampoc són necessàries evidències respecte a la construcció de prototips, però sí que són desitjables ja que permeten validar tant la viabilitat dels dissenys com les capacitats de l'equip sol·licitant.
  2. Les propostes no tenen perquè ser necessàriament originals. L’originalitat i la creativitat seran aspectes que es valoraran positivament en el procés d’avaluació però una proposta que consisteixi en una lleugera optimització d’elements ja difosos pot ser una proposta guanyadora si aquesta optimització aporta avantatges significatius i la proposta és sòlida a nivell tècnic i de difusió i promoció.
  3. Els elements han de ser fàcilment fabricables, bé pels mateixos usuaris o per petits tallers (p.ex. de costura, d'arts gràfiques o mecànics) o per la comunitat maker (p.ex. amb impressores 3D senzilles).
  4. Els materials i components usats per a la fabricació dels elements han de ser fàcilment adquiribles i la seva adquisició en massa per part de la població no ha de posar en risc el proveïment de materials i equips per part del sector sanitari.
  5. És desitjable que tant les tècniques de fabricació com els materials i components es trobin en països en vies de desenvolupament.
  6. En la mesura del possible, s'ha de proposar un pla per validar la funcionalitat i eficàcia dels elements.
  7. Cal indicar un pla de documentació i difusió dels dissenys que inclogui l'arxivament en repositoris públics. Així mateix, ha de proposar-se una estratègia de promoció mitjançant, per exemple, l'ús de xarxes socials.
  8. Si l'execució del projecte requereix de fons addicionals als aportats pel premi, cal indicar un pla realista de finançament, per exemple, mitjançant plataformes de crowdfunding.

 

Resultats esperats

  1. Documentació relativa als dissenys (p.ex. instruccions, plantilles de tall i fitxers per a impressores 3D).
  2. Vídeos, o altres materials audiovisuals, adequats per a la difusió i promoció dels resultats en els mitjans (premsa, televisió, xarxes socials, etc..).