Vés enrere Una tècnica pionera per descobrir els virus presents a la saliva

Una tècnica pionera per descobrir els virus presents a la saliva

Científics de la Universitat d'Alacant i la Universitat Pompeu Fabra han utilitzat una tècnica desenvolupada recentment per obtenir la informació genètica de la comunitat viral de la saliva humana. Mitjançant aquesta tècnica han separat els virus un a un per tal de seqüenciar el seu ADN. La recerca ha estat publicada a la revista Viruses.

21.03.2018

 

Un grup d’investigadors, liderat per Manuel Martínez García del Departament de Fisiologia, Genètica i Microbiologia de la Universitat d'Alacant (UA), ha descobert nous virus presents a la saliva humana mitjançant l'aplicació de tècniques que combinen citometria de flux, genòmica i biologia molecular. El treball, publicat a la revista Viruses, compta amb la participació de l’investigador Òscar Fornas, cap de la Unitat de Citometria de Flux de la UPF i el Centre de Regulació Genòmica (CRG).

La tècnica que han emprat s’anomena single-virus genomics (SVGs) i consisteix en separar un únic virus mitjançant citometria de flux, trencar la seva càpside, fer còpies del genoma i seqüenciar el seu ADN per tal de poder identificar-lo.  

Ara, han aplicat aquesta tècnica a mostres de saliva de 15 voluntaris i han aconseguit aïllar 1300 virus i amplificar el genoma d'uns 200. D’aquesta manera han descobert vuit nous virus, que són membres predominants en les comunitats virals de les mostres analitzades. Els resultats suggereixen un perfil dels virus variable, complex i diferent a cada persona.  

Actualment, l’investigador Manuel Martínez en una fase avançada del projecte explica que “ens estem centrant en comparar els canvis que tenen lloc en aquests virus, i també en bacteris, presents en la saliva de persones sanes i malaltes amb certes patologies de base com diverses immunodeficiències”.

“Aquest estudi és un exemple del potencial que té aquesta nova tècnica per revelar la diversitat genètica dels virus al cos humà, ja que es podria implementar amb qualsevol mostra líquida”, conclou Òscar Fornas

Mitjançant l'ús d'aquesta mateixa tècnica a l’estudi “Single-virus genomics reveals hidden cosmopolitan and abundant viruses”, publicat a Nature Communications al 2017, els científics van descobrir virus marins abundants impossibles de cultivar al laboratori per les dificultats tècniques que això comporta. Un cop van demostrar que permetia estudiar l'ecologia de grups de virus en les mostres aquàtiques, van pensar en abordar els virus presents en diferents ecosistemes, com per exemple el cos humà.

Article de referència:

Cruz MJ, Martinez-Hernandez F, Garcia-Heredia I, Lluesma M, Fornas O and Martinez-Garcia M. Deciphering the Human Virome with Single-Virus Genomics and Metagenomics. Viruses, March 2018. 

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact