Idiomes

Idiomes UPF és el servei de llengües de la Universitat Pompeu Fabra. El nostre departament de clients externs ofereix a empreses i altres organitzacions una àmplia gamma de cursos de formació i serveis lingüístics de qualitat, impartits amb el màxim grau de flexibilitat i amb el nivell més alt de professionalitat. Siguin quines siguin les vostres necessitats, el nostre equip experimentat està a la vostra disponibilitat per ajudar-vos a dissenyar la formació més adequada.

UPF Barcelona School of Management

A través de formació in-company, la UPF Barcelona School of Management dissenya solucions professionals a mida amb l'objectiu de respondre a les necessitats de les empreses i del mercat. Impulsades per un equip de consultors experts de la UPF, les nostres solucions estan íntimament lligades a l'estratègia de l'empresa i s'adapten a les necessitats i els objectius de cada organització. 

Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI)

La destacada trajectòria i expertise d'ESCI-UPF (centre adscrit a la UPF) en l'àmbit del comerç internacional, avalada per més de vint anys en formació de persones, ens aporta el coneixement, la solidesa i la confiança per oferir a les empreses l'oportunitat de realitzar programes executius in-company.
El nostre objectiu és posar a disposició de les empreses els nostres recursos humans i el coneixement per fer cursos que beneficiïn l’expansió internacional i el creixement del vostre negoci. A més, podem gestionar a través de subvencions el cost total i/o parcial dels programes de formació contractats.