L'ApS és una metodologia orientada a assolir  un aprenentatge significatiu, connectat amb la societat per donar resposta a una necessitat real de l’entorn. Els projectes desenvolupats amb aquesta metodologia, tant en activitats curriculars com extracurriculars,  ofereixen a l’estudiant experiències educatives de caràcter transversal. Així mateix, posen en joc la diversitat de perspectives en la relació de la comunitat universitària (concretament equips docents i estudiants) amb entitats col·laboradores.

 

Experiències en ApS a la UPF