La UPF concep l'ApS com una metodologia orientada a promoure la innovació social des de la docència, a partir d'iniciatives de caràcter curricular i extracurricular que tenen en compte a col·lectius vulnerables de l'entorn.

En els projectes hi intervenen entitats col·laboradores i equips docents que han de treballar conjuntament per aconseguir que l'estudiant participant experimenti una ampliació de perspectives i entengui la importància de la seva capacitat transformadora en el moment que satisfà un servei concret de manera eficaç.

En els darrers anys l'aprenentatge servei (ApS) ha estat una de les metodologies més orientades cap a la transferència del coneixement, per la seva capacitat de connectar amb la societat i donar resposta a les necessitats de l’entorn.

Definicions Definicions

Diverses fonts han proposat una definició del terme. Així, per exemple,

  • El Centre Promotor per a l’Aprenentatge Servei a Catalunya defineix l’ApS com  “una proposta educativa que combina processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat, en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l'entorn amb l'objectiu de millorar-lo".
  • En el context universitari, la Declaració de la Xarxa d’ApS de les universitats catalanes (Xarxa ApS U CAT) indica que l’entén com una proposta excel·lent per vincular l’aprenentatge acadèmic amb el compromís social. Ambdós reptes formen part de les reconegudes missions de la universitat actual i requereixen, per tant, programes i accions que les desenvolupin. Aquesta proposta educativa, que integra el compromís i la responsabilitat social, vol oferir a l'estudiant experiències d'aprenentatge  de caràcter transversal (disciplinari o interdisciplinari) connectades amb la realitat, perquè n'obtingui un aprenentatge contextual i significatiu, a partir, tant de les necessitats concretes de l'entorn, com dels plantejaments sostenibles de l'Agenda 2030.

Experiències en ApS a la UPF Experiències en ApS a la UPF