En residència

El punt neuràlgic de la nova àrea Tallers és la zona de cotreball, concebuda com un espai de creuament d’experiències, que integra diversos sectors de caràcter multidisciplinari. Per això, s’ha previst establir en aquest espai una sèrie de zones amb autonomia, pensades per acollir-hi persones o grups que tinguin un projecte de creació, de recerca aplicada o d’emprenedoria i que vulguin desenvolupar-lo durant un curs acadèmic, aproximadament.

L’objectiu és convidar aquests agents creadors a un període de residència a la UPF amb la voluntat de proveir-los de les eines i els recursos perquè desenvolupin el seu talent en col·laboració amb la comunitat universitària.

La UPF posa a l’abast de les persones o dels col·lectius residents:

  • Espais de treball adequats i singularitzats, però en contacte amb altres projectes.
  • Accés a instal·lacions del campus del Poblenou.
  • Accés als serveis de la Biblioteca.
  • Accés a préstec de material audiovisual.
  • Recepció periòdica d’informació de les activitats socials i culturals de la Universitat.
  • Assessorament per projectar, comunicar i impulsar cada projecte en els àmbits social, cultural i industrial.
  • Possibilitat de participar en el diàleg col·laboratiu amb tots els estaments universitaris.

Àrea Tallers (campus del Poblenou)
Roc Boronat, 138
08018 Barcelona

 93 542 24 72

[email protected]