Dates

 • 20 d'octubre del 2020: inici del període de presentació de candidatures
 • 10 de novembre del 2020 (a les 13.30 hores): final del període de presentació de candidatures
 • 11 de novembre 2020: proclamació provisional de candidatures
 • 16 de novembre del 2020: últim dia de reclamacions a la proclamació provisional de candidatures 
 • 18 de novembre del 2020: proclamació definitiva de candidatures
 • 24 de novembre del 2020 (a les 24:00 hores): termini màxim de retirada de candidatures

 

Què he de saber?

 1. Les candidatures han de ser individuals i s'han d'adreçar a la Junta Electoral de la UPF.
 2. Cal indicar:
  • Nom i cognoms
  • Número de NIF/Passaport
  • Col·legi electoral i, si escau, circumscripció electoral a la que es pertany
 3. ​Existeix la possibilitat, en el cas dels estudiants, d'indicar l'afiliació a una associació o agrupació representativa legalment constituida. Molt important: només s'admetran aquelles que estiguin inscrites als registres oficials corresponents.
 4. La candidatura pot incloure el nom d'un suplent que actuarà només en cas de pérdua de la condició del claustral del titular.
 5. Altres consideracions:
  • Cap candidat o candidata pot presentar-se com a titular d'una candidatura i com a suplent d'una altra.
  • Es pot ser suplent de dues candidatures diferents.
  • No es pot presentar candidatures per més d'un col·legi i circumscripció electoral.
  • Es pot retirar una candidatura fins a 48 hores abans de les votacions mitjançant un escrit adreçat a la Junta Electoral de la UPF (fins a les 24:00h del dia 24 de novembre del 2020).

La Junta Electoral de la UPF proclamarà les candidatures admeses provisionalment el dia  11 de novembre del 2020.

Com ho he de fer?


Pots adreçar-te a la Secretaria General ([email protected]) o trucar al 935 422 068