Dates

  • 18 de novembre del 2020: inici de la campanya electoral
  • 1 de desembre del 2020: final de la campanya electoral

Des de la proclamació definitiva de candidats fins les zero hores del dia de les votacions els candidats podran realitzar actes de campanya electoral, que no han d’alterar la normalitat de la vida acadèmica a la Universitat. El degà o director de centre o departament i, si escau, el gerent, en funció del tipus d’elecció, podran facilitar equitativament als candidats que ho sol·licitin espais per fer els actes electorals dins del seu àmbit d’actuació.


Pots adreçar-te a la Secretaria General ([email protected]) o trucar al 935 422 068