Dates

  • 20 d'octubre del 2020: publicació dels cens provisional i inici del període de presentació de reclamacions
  • 2 de novembre del 2020: final del període de presentació de reclamacions al cens provisional.
  • 4 de novembre del 2020: publicació del cens definitiu

 

On puc consultar el cens?

  • Consulta les teves dades censals personalitzades a Campus Global.
  • Les llistes electorals oficials estan a les direccions administratives dels campus i a la Secretaria General. Per consultar-les cal que t'acreditis com a membre de la comunitat universitària.

i si trobo un error?

  • Es pot interposar un recurs per escrit davant la Junta Electoral de la UPF (Pl. de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona), tant per inclusió com per omissió indegudes. 
  • La Junta Electoral de la UPF resoldrà els recursos, en única instància, amb la qual cosa posarà fi a la via administrativa.

Pots adreçar-te a la Secretaria General ([email protected]) o trucar al 935 422 068