Metodologia amb què el docent presenta a classe un cas real d'una institució i els estudiants han de resoldre'l per ells mateixos.

Com funciona?

L’estudi de casos és una de les metodologies més conegudes. Es va iniciar a Harvard el 1914 i, actualment s'utilitza en universitats de tot el món i en gairebé totes les disciplines. 

El motor d’aquesta metodologia és presentar un cas que descrigui una situació real representativa del futur professional dels estudiants. És important que el cas sigui complex per afavorir la discussió.

L’estudi de casos permet, a partir d'una situació específica, treballar aspectes generals de la professió.

Fases o etapes:

  1. Presentació del cas
  2. Lectura i preparació individual
  3. Discussió en grups petits
  4. Posada en comú en grup gran
  5. Reflexió individual entre alló que l'estudiant va preparar de manera individual (punt 2) i el tancament de la posada en comú (punt 4)

 

Recursos Recursos

Eines Eines

Continguts relacionats

Activitats formatives:

  • Classes pràctiques, Classes teòriques, Estudi i treball autònom, individual, Estudi i treball en grup, Seminaris/Tallers

Sistemes d'avaluació:

  • Tots

Competències:

  • Recordar, Comprendre, Aplicar, Analitzar, Avaluar