Videoconferència (eina externa-Collaborate)

L’eina de videoconferència (Collaborate) permet crear un entorn d’aprenentatge en línia i la comunicació amb els estudiants en temps real.

Bones pràctiques i experiències

Activitats formatives:
  • Classes teòriques, Seminaris/tallers, Classes pràctiques, Tutories, Estudi i treball en grup,
Metodologies d'aprenentatge:
  • Métode expositiu o lliçó magistral, Estudi de casos, Resolució d'exercicis i problemes, Aprenentatge basat en problemes, Aprenentatge orientat a projectes, Aprenentatge cooperatiu, Contracte d'aprenentatge, Gamificació, Flipped classroom, Aprenentatge i serveis (ApS),
Sistemes d'avaluació:
  • Examen