Eines

Activitat Multimèdia de Kaltura

Autogravació (Kaltura Capture)

Base de dades

Consulta

Enquesta

Fòrum

Fòrum avançat

Glossari

Lliçó

Nearpod

Qüestionari d'avaluació

Sondeig

Taller

Tasca

Tasca de Turnitin

Videoconferència (eina externa-Collaborate)

Wiki

Continguts relacionats

Activitats formatives:

  • Totes

Metodologies d'aprenentatge:

  • Totes

Sistemes d'avaluació:

  • Tots