Metodologia amb què els estudiants assoleixen les competències de l'assignatura desenvolupant un projecte de responsabilitat cívica dins d'un servei real de la societat, ja sigui una institució o una empresa.

Com funciona?

L'ApS és una metodologia orientada a assolir  un aprenentatge significatiu connectat amb la societat per donar resposta a una necessitat de l’entorn. Els projectes desenvolupats amb aquesta metodologia, tant en activitats curriculars com extracurriculars,  ofereixen a l’estudiant experiències educatives de caràcter transversal. Així mateix, posen en joc la diversitat de perspectives en la relació de la comunitat universitària (concretament equips docents i estudiants) amb entitats col·laboradores.

Fases o etapes:

  1. Anàlisi de la realitat 
  2. Proposta d'idees i selecció d’una d'elles
  3. Planificació del projecte
  4. Desenvolupament del projecte
  5. Avaluació 

Recursos

Eines

Activitat Multimèdia de Kaltura

Autogravació (Kaltura Capture)

Enquesta

Fòrum

Fòrum avançat

Glossari

Llibre

Lliçó

Mahara

Pàgina

Pujar un vídeo

Qüestionari d'avaluació

Sondeig

Taller

Tasca

Tasca de Turnitin

URL

Videoconferència (eina externa-Collaborate)

Wiki

Continguts relacionats

Activitats formatives:

  • Pràctiques externes

Sistemes d'avaluació:

  • Tots

Competències:

  • Totes