Metodologia amb què els estudiants assoleixen les competències de l'assignatura desenvolupant un projecte de responsabilitat cívica dins d'un servei real de la societat, ja sigui una institució o una empresa.

Com funciona?

L'ApS és una metodologia orientada a assolir  un aprenentatge significatiu connectat amb la societat per donar resposta a una necessitat de l’entorn. Els projectes desenvolupats amb aquesta metodologia, tant en activitats curriculars com extracurriculars,  ofereixen a l’estudiant experiències educatives de caràcter transversal. Així mateix, posen en joc la diversitat de perspectives en la relació de la comunitat universitària (concretament equips docents i estudiants) amb entitats col·laboradores.

Fases o etapes:

  1. Anàlisi de la realitat 
  2. Proposta d'idees i selecció d’una d'elles
  3. Planificació del projecte
  4. Desenvolupament del projecte
  5. Avaluació 

Eines Eines

Continguts relacionats

Activitats formatives:

  • Pràctiques externes

Sistemes d'avaluació:

  • Tots

Competències:

  • Totes