L’aprenentatge servei (ApS) és una metodologia educativa basada en el disseny d’un projecte per part de l’estudiant que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat. 

L’objectiu dels projectes ApS és detectar necessitats reals de l’entorn amb la intenció de millorar-lo. Una de les característiques és la formació de professionals socialment responsables, ja que, juntament amb l'aprenentatge de continguts, competències i habilitats pròpies de cada titulació, es desenvolupa el compromís cívic i social a partir de la pràctica reflexiva. L’aprenentatge servei és, doncs, un projecte educatiu amb utilitat social.

Com funciona?

L’ApS té com a característica identitària el fet que tant el docent com l’estudiant poden proposar un projecte que sigui rellevant i significatiu per a l’adquisició de comptències per al futur professional de l’estudiant.

 • El primer pas és localitzar un servei real de la societat, ja sigui una institució o una empresa que tingui una necessitat. Després cal establir:
  • Planificació (conveni de col·laboració, calendari i tasques)
  • Seguiment per desenvolupar el projecte (tutorització acadèmica i de l’entitat del projecte)

En el cas que el projecte es faci en el marc d’una assignatura, també caldrà definir els criteris d’avaluació. 

La vinculació curricular de l’ApS pot ser a través de seminaris, projectes interdisciplinaris, treball de fi d’assignatura, pràctiques curriculars, TFG, TFM i activitats acadèmiques extracurriculars, entre d’altres. Un dels elements clau és la transferència de coneixement de la Universitat cap a la societat des del compromís cívic a partir de la pràctica reflexiva. 
 

Fases o etapes:

 1. Anàlisi de la realitat 
 2. Proposta d'idees i selecció d’una d'elles
 3. Planificació del projecte
 4. Desenvolupament del projecte
 5. Avaluació 

Recursos

Eines

Activitat Multimèdia de Kaltura

Autogravació (Kaltura Capture)

Enquesta

Fòrum

Fòrum avançat

Glossari

Llibre

Lliçó

Mahara

Pàgina

Pujar un vídeo

Qüestionari d'avaluació

Sondeig

Taller

Tasca

Tasca de Turnitin

URL

Videoconferència (eina externa-Collaborate)

Wiki

Continguts relacionats

Activitats formatives:

 • Pràctiques externes

Sistemes d'avaluació:

 • Tots

Competències:

 • Totes