EDvolució entén l’estudiant com l’eix vertebrador d’allò que s’aprèn; l’assignatura com el seguit d’activitats acadèmiques dins i fora l’aula que permeten recollir informacions diverses que l’estudiant va acumulant; i el professor/a com el referent organitzador i acompanyant del procés.

El Marc Educatiu EDvolució vol posar en valor la docència universitària fomentant la investigació sobre la mateixa docència, potenciant la recerca de qualitat en temes docents i que sigui avaluable a l’hora de portar a terme les acreditacions, incorporant la recerca a la docència, proposant mesures per avaluar la recerca en temes docents, etc.