Projecte EDvolució

La UPF, fidel al principi fundacional de promoure una docència de qualitat, va decidir el 2017 impulsar EDvolució, un projecte de reflexió sobre el seu model educatiu, amb l’objectiu d’establir les bases d’un nou Marc Educatiu Comú que aglutini tots els seus projectes i iniciatives d’innovació docent.

El Marc Educatiu Comú d’EDvolució vol posar l'estudiant en el centre del seu aprenentatge. Està pensat des de la versatilitat i la diversitat de situacions i necessitats de cada estudiant, des de la transdisciplinarietat i la interdisciplinarietat de l’aprenentatge individual, col·lectiu i col·laboratiu; des de la flexibilitat i l’obertura dels programes; des de la cooperació entre societat, empresa i universitat; des d’una visió global del món i de les nostres societats, així com dels problemes complexos d’escala planetària que aquestes afronten; des de la generació del coneixement, i des de la integració de la docència i la recerca. 

El marc educatiu s’estructura al voltant de sis eixos temàtics:

Eixos temàtics Eixos temàtics