Projecte EDvolució

La societat evoluciona; la universitat, també. Per respondre als nous reptes del coneixement i l’aprenentatge, la Universitat Pompeu Fabra està treballant en la definició d’un model educatiu propi, que expressi la singularitat de la seva naturalesa com a institució d’ensenyament i s’adeqüi a les necessitats dels professionals, les empreses i els agents socials del futur.