Dues dècades després de la Declaració de Bolonya, els nous reptes globals als què s’enfronta la ciutadania del segle XXI obliguen a un exercici de reflexió sobre el paper de la Universitat com un espai generador d’alternatives més justes i socialment responsables.

La UPF, fidel al principi fundacional de promoure una docència de qualitat, va decidir el 2017 impulsar el Marc Educatiu Comú EDvolució, que té com a objectius centrals posar l’estudiant en el centre dels seus aprenentatges i destacar tots els projectes i iniciatives d’innovació docent.

S’estructura en sis eixos temàtics i set característiques: