La transversalitat:

Assolida a través de l’impuls de l’estudi inter- i multidisciplinari i la integració de diferents coneixements des d’activitats, dinàmiques o metodologies diverses.

La versatilitat i la personalització dels temps i espais d’aprenentatge:

La flexibilitat a l'hora d’oferir continguts acadèmics a través d’activitats presencials o virtuals per afavorir una adquisició del coneixement que permeti diferents nivells d’aprofundiment en les matèries. 

La potenciació d’experiències d’aprenentatge i de generació de coneixement:

Enteses com aquelles pràctiques que posen l’estudiant al centre i el fan protagonista en el moment de treballar les matèries i de crear resultats derivats. 

Els nous formats i les noves metodologies actives:

Utiltzades per promoure diverses maneres d'adquirir el coneixement, segons les necessitats específiques de cada estudiant.

El treball col·laboratiu amb la societat i el teixit industrial:

EDvolució concep la universitat com una institució de cruïlla entre altres institucions i agents, i com a catalitzadora de determinades millores i transformacions socials. Per això vol propiciar una col·laboració amb altres institucions a partir de projectes de base acadèmica, però amb la vocació de transcendir l’espai merament universitari.

La visió global i responsable amb el benestar planetari i els objectius de desenvolupament sostenible:

Aquest marc educatiu vol assumir, a través de les seves competències transversals, un compromís amb els afers tant locals com globals des del respecte als principis del benestar planetari i, per tant, amb els grans reptes del segle XXI. 

La integració de docència i recerca:

Com a universitat intensiva en recerca, però amb una alta preocupació per la qualitat docent, la UPF vol promoure aquelles metodologies d’aprenentatge que exerciten les competències vinculades a la investigació i promou l’estretament dels vincles entre ensenyament i recerca a través de diferents pràctiques.