Conscients que l’aprenentatge és un procés compartit on intervenen actors externs a la universitat i amb perfils especialitzats en determinats àmbits, EDvolució proposa la creació de comunitats de coneixement, inspirades en el concepte pedagògic Communities of Practice. Les comunitats de coneixement són ecosistemes departamentals o interdepartamentals que fan una aportació diferencial i complementària respecte a l’activitat principal d’un determinat àmbit d’estudi. Es conformen com a clústers que inclouen des d’empreses privades fins a institucions públiques, tot passant per ONG, associacions o startups. Les comunitats de coneixement s’ocupen de temes específics i despleguen activitats múltiples a través d’un partenariat orientat a la generació i la transferència de coneixement.

 Els principals àmbits d’actuació de les comunitats de coneixement són:

  • Recerca: participació en projectes de desenvolupament, innovació i investigació.
  • Docència: participació en activitats educatives com seminaris, conferències, tribunals, pitchings o fires.
  • Reptes: llançament de propostes industrials per ser resoltes en un context acadèmic.
  • Acompanyament: incorporació a les diferents activitats de tutorització/mentorització.
  • Aval professional: concessió de l’aval professional en determinades pràctiques acadèmiques, especialment en TFG i TFM.
  • Pràctiques professionals: desenvolupament de pràctiques o de projectes industrials.
  • Ocupació/Captació de talent: detecció del talent, desenvolupament de competències relacionades amb l’exercici professional i suport a l’ocupació professional.