EDvolució proposa intensificar les accions relacionades amb l’acompanyament de l’estudiant, en la seva accepció més àmplia; per exemple, amb tutories acadèmiques, mentories entre estudiants o mentories de transició al món professional. Aquesta intensificació està orientada a millorar l’experiència d’aprenentatge de l’estudiant i a permetre una millora del seu rendiment, una reducció de la taxa d’abandonament dels estudis, un millor guiatge a través de l’arquitectura de l’aprenentatge i de les múltiples activitats formatives ofertes per la Universitat, i un millor aprofitament de les possibilitats que proporciona el Passaport UPF.