El Marc Educatiu EDvolució estableix un conjunt de 6 competències comunes i singularitzants que han de ser el fonament de tots els estudis de grau a la Universitat i a partir de les quals cada estudi ha de trobar el seu perfil competencial propi. 

EDvolució vol dotar els estudiants de la UPF de les competències identitàries i comunes següents:

 

Competències d’autonomia:

Ajuden a consolidar les capacitats d’autoconeixement i de pensament crític; l’aprenentatge autònom, la gestió de projectes i la resolució de problemes; la iniciativa personal i l’emprenedoria, i l’adaptació i la gestió del canvi en entorns complexos.

Competències de coneixement transdisciplinari i interdisciplinari:

Permeten desenvolupar les capacitats de treball col·laboratiu presencial i digital; l'aprenentatge interdisciplinari i transdisciplinari; i/o la recerca i transferència de coneixement.  

Competències de ciutadania global:

Ajuden a desenvolupar la capacitat d'examinar amb perspectiva global el món i els seus reptes, des del compromís amb els drets fonamentals, la justícia social, la democràcia i el medi ambient per a actuar personal i col·lectivament per al benestar planetari i el desenvolupament sostenible.

Competència de gènere:

Permet avaluar les desigualtats per raons del sexe i gènere, per tal de dissenyar solucions efectives.

Competències comunicacionals:

Asseguren el treball de les capacitats de comprensió crítica lectora i oral, l’excel·lència en l’expressió escrita, oral i audiovisual, i la relació plurilingüística, multilingüística i intercultural. 

Competències digitals:

Afavoreixen l’assoliment d’un grau avançat d’alfabetització digital i la creació i la difusió de continguts digitals.   

 

 

Referents:

 

La Universitat de Sidney distingeix els seus estudiants amb valors com la diversitat, la sostenibilitat o la salut. L'Institut Tecnològic i d'Estudis Superiors de Monterrey va més enllà i, amb el seu model Tec 21, vol dotar els seus estudiants amb quatre components clau: aprenentatge basat en reptes, flexibilitat, professors inspiradors i vivències memorables.