Les pràctiques en empresa permeten desenvolupar una acció formativa en el si de qualsevol entitat pública o privada, nacional o estrangera. Els objectius són:

  • Aplicar i complementar la formació adquirida.
  • Apropar l'estudiant a la realitat de l'àmbit professional en el què exercirà la seva activitat com a graduat.
  • Desenvolupar competències que afavoreixin la incorporació de l'estudiant al mercat de treball

Altres recursos d'utilitat