Atrás Milà-garcia, Alba

MILÀ-GARCIA, ALBA

ALBA MILÀ-GARCIA
Departamento de Traducción e interpretación
Universitat Pompeu Fabra

Alba Milà-Garcia és llicenciada en Traducció i Interpretació per la Universitat Pompeu Fabra (2009), té un màster en Formació de Professors d’Espanyol com a Llengua Estrangera per la Universitat de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra (2011) i és doctora en Traducció i Ciències del Llenguatge per la Universitat Pompeu Fabra (2017). Les seves línies de recerca són la pragmàtica (sobretot la cortesia, la imatge i els actes de parla), l’anàlisi de la conversa i la llengua oral, i la neologia.

Des del curs 2013-2014 és professora dels Grau de Traducció i Interpretació i de Llengües Aplicades de la Universitat Pompeu Fabra, en els quals ha impartit les assignatures de Llengua Catalana, Ús Comparat Català-Espanyol i Edició i Revisió de Textos. És responsable, juntament amb Elisenda Bernal i Judit Freixa, de la Neolosfera (<neolosfera.wordpress.com>), un recurs acadèmic digital sobre neologismes en català creat per l’Observatori de Neologia. Finalment, treballa com a traductora, correctora i maquetadora, especialment d’obres del sector acadèmic.