Durant el primer trimestre del curs acadèmic 2020-2021, hi ha programats els cursos de doctorat que es detallen tot seguit. 

Cursos de Doctorat

 Els cursos de doctorat de l'actual curs 2020-2021, es realitzaran de forma excepcional, en format online. A continuació trobareu els cursos programats, així com les dates en què es realitzaran (a mesura que es vagin confirmant). 

 

1.- Seminari: "International Labour Standards in a European Context" 

Keith David Ewing [King's College London]

30 d'octubre
6,13, 20 i 27 de novembre
4,9 i 11 de desembre
 
Universitat: King's College London
 

Seminar 1 - Introduction to the course, discussion of assessment, et

Seminar 2 - The Rule of Law. 

Seminar 3 - Populism and "Illiberal" Democracy.

Seminar 4 - The "Social Contract"

Seminar 5 - The "Social Constitution": 1 Constitutional Authority

Seminar 6 - The "Social Constitution": 2 Constitutional Rights

Seminar 7 - Human Rights - New Frontiers or Old Territory?

Ssminar 8 - TO BE DECIDED

 

2.- Seminaris de caràcter metodològic

 2.1 - Metodologia jurídica

 Impartit pels professors de la Universitat Pompeu Fabra: 

 Elena Larrauri, 7 de desembre de 2020

 Oriol Mir, 25 de novembre de 2020

 2.2 - Elaboració del projecte de recerca

 Impartit per un exalumne del doctorat, l'Andrés Cervantes, el 19 de gener a les 15.00 h.