​La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Dret desenvolupa les funcions següents:

 1. Definir, actualitzar i garantir la qualitat i coordinació del Programa de Doctorat en Dret.
 2. Organitzar, dissenyar i coordinar el Programa de Doctorat en Dret.
 3. Establir el sistema de supervisió dels doctorands, les doctorandes i el programa de tutories.
 4. Proporcionar el suport necessari per a l'elaboració del document d'activitats personalitzades del doctorand i de la doctoranda.
 5. Establir requisits i criteris addicionals per a l'admissió de l'alumnat al Programa de Doctorat en Dret en cas que fos necessari.
 6. Designar el tutor o tutora a cada doctorand o doctoranda o la seva modificació, si escau.
 7. Designar la direcció de tesi o la seva modificació, si escau.
 8. Autoritzar o revocar la codirecció de tesi.
 9. Autoritzar o revocar la cotutela de tesi.
 10. Autoritzar les estades fora del doctorand o de la doctoranda.
 11. Autoritzar la presentació de tesis de cada doctorand o doctoranda.
 12. Autoritzar la realització d'estudis de Doctorat a temps parcial.
 13. Autoritzar la pròrroga del termini de presentació de la tesi.
 14. Pronunciar-se sobre la baixa temporal d'un doctorand o d'una doctoranda.
 15. Determinar els casos excepcionals en que no correspon la publicitat de certs aspectes de la tesi.
 16. Avaluar anualment el document d'activitats del doctorand i la doctoranda i els informes del tutor o de la tutora i de la direcció de tesi.
 17. Avaluar anualment el Pla de recerca del doctorand o doctoranda i els informes del tutor o tutora i de la direcció de tesi.
 18. Decidir sobre la concessió de beques en el marc del Programa de Beques Predoctorals del Doctorat en Dret de la UPF.
 19. Altres funcions que li atribueixi la legislació general o la normativa de la UPF o el Reglament de l'Escola de Postgrau i Doctorat.

​La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Dret està composada pels membres següents:

Migle Laukyte

+ info

Presidenta i coordinadora del Programa de Doctorat en Dret

Joan Solanes Mullor

+ info

Vocal i coordinador del Màster Avançat en Ciències Jurídiques

Lela Melón

+ info

Vocal i coordinador del Màster en Dret Global i Europeu

Elena Larrauri Pijoan

+ info

Vocal i coordinadora del Màster en Criminologia i Execució Penal

Ana Belén Macho Pérez

+ info

Vocal i investigadora principal del Grup de recerca de Dret Financer i Tributari

Rosa Milà Rafel

+ info

Secretària de la Comissió i investigadora del Grup de recerca en Dret Patrimonial

Josep Lluís Martí i Màrmol

+ info

Vocal i investigador del Law and Philosophy Research Group

Oriol Mir Puigpelat

+ info

Vocal i investigador de l'Observatori de l'Evolució de les Institucions

Ramón Ragués i Vallès

+ info

Vocal i investigador del Grup de recerca en Dret Penal econòmico-empresarial

Ricard Robles i Planas

+ info

Vocal i investigador del Grup de recerca en Dret Penal econòmico-empresarial

Ángel Rodrigo Hernández

+ info

Vocal i investigador del Grup de recerca en Dret internacional públic i relacions internacionals

Aida Torres Pérez

+ info

Vocal i investigadora del Grup de Recerca en Dret Constitucional, Europeu i de la Integració Supranacional i del Grup de Recerca Interdisciplinari sobre Immigració (GRITIM)