Durant el primer trimestre del curs acadèmic 2020-2021, es programaran les següents activitats formatives presencials de caràcter obligatori:

  1. Els estudiants rebran un curs de doctorat, impartit per un professor o professora de reconegut prestigi internacional (26h).

  2. Es duran a terme tres sessions de caràcter metodològic conduïdes per professors del Departament de Dret (6h), una de les quals estarà dedicada a l’elaboració del projecte de recerca.   

* El nou curs de doctorat, 2020-2021, es durà a terme en format presencial sempre que sigui possible en funció de l'evolució de la crisi sanitària. Tot i això, aquells alumnes que no puguin realitzar-lo de forma presencial podran optar per seguir-lo en línia.