Data de publicació de l'oferta LLoc de treball Àrea de coneixement Referència Nombre de llocs de treball Oberta/
Tancada
Resultat
06.09.2021 PIPF-ICREA (Personal Predoctoral Investigador en Formació) Dret Constitucional PIPF_CONSTI1_ICREA_2021 1 Tancada Resultat_PIPF_CONSTI1_ICREA_2021
07.06.2021 IPR - Investigador Projecte Recerca- Tipus 2 Teoria de la democràcia i dels sistemes electorals IPR_PHIL1_2021 1 Tancada Resultat_IPR_PHIL1_2021
11.05.2021 Tenure-track UPF Dret Penal 2021_CRIMINAL_LAW_TT02 1 Tancada  
11.05.2021 Tenure-track UPF Dret Civil 2021_CIVIL_LAW_TT01 1 Tancada  
16.03.2021 2 places PSR – personal de suport a la recerca Dret Financer i tributari

PSR_FIN1_2021

PSR_FIN2_2021

2 Tancada

Resultat PSR_FIN1_2021

Resultat PSR_FIN2_2021

03.11.2020 Tenure-track UPF Dret Constitucional Europeu 2020_DRETCONSTI_TT02 1 Tancada Resultat
03.11.2020 Tenure-track UPF  Dret Civil 2020_DRETCIVIL_TT01 1 Tancada Resultat
05.10.2020 4 places PSR – personal de suport a la recerca Criminologia PSR_CRIM2_2020 4 Tancada

Esmena_Resultat_PSR_CRIM2_2020

Resultat_PSR_CRIM2_2020

17.09.2020 PIPF-UPF (Personal Predoctoral Investigador en Formació) Dret Civil

PIPF_CIVIL_1_2020

PIPF_CIVIL_2_2020

PIPF_CIVIL_3_2020

PIPF_CIVIL_4_2020

4 Tancada

Resultat PIPF_CIVIL_1_2020

Resultat PIPF_CIVIL_2_2020

Resultat PIPF_CIVIL_3_2020

Resultat PIPF_CIVIL_4_2020

02.09.2020 PIPF-UPF (Personal Predoctoral Investigador en Formació) Dret Internacional Públic i relacions Internacionals PIPF_DIP_1_2020 1 Tancada Resultat
10.07.2020 PIPF-UPF (Personal Predoctoral Investigador en Formació) Criminologia PIPF_CRIM1_2020 1 Tancada Resolució
07.02.2020 1 plaça PSR – personal de suport a la recerca Criminologia PSR_CRIM1_2020 1 Tancada Resolució
13.01.2020 2 places PSR – personal de suport a la recerca Dret Mercantil PSR_MERC1_2020 2 Tancada Resolució
26.11.2019 1 plaça PSR – personal de suport a la recerca Dret del Treball i de la Seguretat Social PSR_TREB1_2019 1 Tancada Resolució
25.10.2019 PIPF-UPF (Personal Predoctoral Investigador en Formació) Dret Internacional Públic i relacions Internacionals PIPF_RI2_2019 1 Tancada Resolució
31.07.2019 PIPF-UPF (Personal Predoctoral Investigador en Formació) Dret Mercantil PIPF_MERC1_2019 1 Tancada Resolució
15.07.2019 Assistent Recerca - Projecte Fricore Dret Civil AR_FRICORE1_2019 2 Tancada Resolució
15.07.2019 PIPF-UPF (Personal Predoctoral Investigador en Formació) Dret Financer i tributari PIPF_FIN1_2019 1 Tancada Resolució
12.07.2019 PIPF-UPF (Personal Predoctoral Investigador en Formació) Dret Internacional Públic i relacions Internacionals PIPF_RI1_2019 1 Tancada Resolució
12.07.2019 PIPF-UPF (Personal Predoctoral Investigador en Formació) Dret Constitucional PIPF_CONSTI1_2019 1 Tancada Resolució

27.06.2019

 1 plaça PSR – personal de suport a la recerca Filosofia del Dret PSR_FILO1_2019 1 Tancada Resolució
22.10.2018 Assistent Docència - Tipus 2 Dret Constitucional AD_CONST1_2018 2 Tancada Resolució
01.8.2018

Tenure-track position UPF-La Caixa 

Cyberlaw and Cyber rights 2018-LAW/TT01 1 Tancada  
26.6.2018 PIPF-UPF (Personal Predoctoral Investigador en Formació) Dret Mercantil PIPF_MERC1_2018 1 Tancada Deserta
21.6.2018

PIPF-UPF (Personal Predoctoral Investigador en Formació)

Dret Civil PIPF_CIVIL1_2018 1 Tancada Resolució
21.6.2018 PIPF-UPF (Personal Predoctoral Investigador en Formació) Dret Civil PIPF_CIVIL2_2018 1 Tancada Resolució
21.6.2018 PIPF-UPF (Personal Predoctoral Investigador en Formació) Criminologia PIPF_CRIM1_2018 1 Tancada Resolució
21.6.2018 PIPF-UPF (Personal Predoctoral Investigador en Formació) Dret Financer i tributari PIPF_FIN1_2018 1 Tancada Resolució
21.6.2018 PIPF-UPF (Personal Predoctoral Investigador en Formació) Dret Financer i tributari PIPF_FIN2_2018 1 Tancada Resolució
21.6.2018 PIPF-UPF (Personal Predoctoral Investigador en Formació) Dret Internacional Públic i relacions Internacionals PIPF_DI1_2018 1 Tancada Resolució
21.6.2018 PIPF-UPF (Personal Predoctoral Investigador en Formació) Dret Internacional Públic i relacions Internacionals PIPF_RI1_2018 1 Tancada Resolució
21.6.2018 PIPF-UPF (Personal Predoctoral Investigador en Formació) Dret Penal PIPF_PENAL1_2018 1 Tancada Resolució
8.5.2018 Assistent de recerca en Filosofia del Dret Filosofia del Dret PHIL 1-2018  1 Tancada Resolució

Com publicar una oferta de treball