Data de publicació de l'oferta LLoc de treball Àrea de coneixement Referència Nombre de llocs de treball Oberta/
Tancada
Resultat
20.09.2023 Personal Investigador Doctor Filosofia del Dret DRET-INV-INDF-ERC-2023-01 1 Oberta -
20.09.2023 Personal Predoctoral Investigador en Formació Filosofia del Dret DRET-PIPF-ERC-2023-01 1 Oberta -
20.092023 Personal de Suport a la Recerca Filosofia del Dret PSR-ERC-DRET 1 Oberta -
01.09.2023 Personal de Suport a la Recerca Processal PSR_DRET_PRO_2023 1 Oberta  
18.07.2023 Personal Investigador Doctor Administratiu DRET-ACCES-2023-03 2 Tancada Resultat
18.07.2023 Personal Investigador Doctor Dret public i Relacions internacionals DRET-ACCES-2023-05 1 Tancada Resultat
02.06.2023 IPR (Investigo) Criminologia DRET_INGO_2023-01 1 Tancada Resultat
02.06.2023 IPR (Investigo) Departament de Dret DRET_INGO_2023-02 1 Tancada Resultat
17.05.2023  PIPF (Personal Predoctoral Investigador en Formació) Penal DRET-PIPF-PENAL 1 Tancada Resultat
15.05.2023  Personal Investigador Doctor Criminologia DRET-ACCES-2023-02 1 Tancada Resultat
15.05.2023 Personal Investigador Doctor Historia del Dret Català DRET-ACCES-2023-01 1 Tancada Resultat
14.02.2023 Tenure-track UPF Dret - Dimensions Jurídiques del Benestar Planetari DRET-TT-2023-15_Planetary Wellbeing_020223 1

Tancada

Resultat

10.02.2023 PSR - personal de suport a la recerca

Dret - Recerca

PSR_DRET_JULIA_PJ_2023 

1

Tancada

Resultat
24.11.2022  Tenure-track UPF Criminologia - Sistemes Penitenciaris  DRET-TT-2022-21 1 Tancada Resultat
15.11.2022 Investigador/a Ordinari/ària tipus 1 Dret Administratiu DRET-I.DET-NG-2022-01 1 Tancada Resultat
15.11.2022 PIPF (Personal Predoctoral Investigador en Formació) Filosofia del Dret PIPF_FILO1_2022 1 Tancada Resultat
24.10.2022 PIPF (Personal Predoctoral Investigador en Formació) Dret Mercantil PIPF_MERCANTIL1_2022 1 Tancada Resultat
30.09.2022 PIPF (Personal Predoctoral Investigador en Formació) Dret Financer i Tributari PIPF_FIN1_2022 1 Tancada Resultat
22.09.2022 PIPF (Personal Predoctoral Investigador en Formació) Dret Processal PIPF_PROCESSAL1_2022 1 Tancada Resultat
15.07.2022 PIPF (Personal Predoctoral Investigador en Formació) Dret del Treball i de la Seguretat Social PIPF_TREBALL2_2022 1 Tancada Resultat
08.07.2022 PIPF (Personal Predoctoral Investigador en Formació) Dret Constitucional PIPF_CONSTI1_2022 1 Tancada Resultat
08.07.2022 PIPF (Personal Predoctoral Investigador en Formació) Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals

PIPF_DIP_RRII_EPI1-2022

PIPF_DIP_RRII_
Inversiones1_2022

2 Tancada

Resultat_EPI1-2022

Resultat_
Inversiones1_2022

04.07.2022 Personal investigador postdoctoral SECTI  Criminologia DRET-SECTI-2022-03 1 Tancada Resultat
09.06.2022 Personal investigador postdoctoral SECTI  Filosofia del Dret DRET-SECTI-2022-01 1 Tancada Resultat
04.03.2022 PSR – personal de suport a la recerca Història del Dret
[Projecte Memòria Democràtica]
PSR_HISTORIADRET1_2022 1 Tancada Resultat
04.03.2022 PSR – personal de suport a la recerca Dret Civil [Projecte PANDÈMIES] PSR_CIVILLAW1_2022 2 Tancada Resultat
04.03.2022 PIPF (Personal Predoctoral Investigador en Formació) Dret del Treball i la Seguretat Social PIPF_TREBALL1_2022 1 Tancada Resultat
01.02.2022 IPR - Investigador Projecte Recerca- Tipus 2 Teoria democràtica, democràcia transnacional i global, i l'ètica del vot
[Projecte REDEM]
IPR_PHIL1_2022 1 Tancada Resultat
25.11.2021 IPR - Investigador Projecte Recerca- Tipus 1 Dret Administratiu [Projecte INDIGO] IPR_ADM1_2021 1 Tancada  Resultat
19.11.2021 PSR – personal de suport a la recerca Dret Civil FRICORE Research Assistant Application – PSR_CIVILLAW1_2021 1 Tancada Resultat
06.09.2021 PIPF-ICREA (Personal Predoctoral Investigador en Formació) Dret Constitucional PIPF_CONSTI1_ICREA_2021 1 Tancada Resultat
07.06.2021 IPR - Investigador Projecte Recerca- Tipus 2 Teoria de la democràcia i dels sistemes electorals IPR_PHIL1_2021 1 Tancada Resultat
11.05.2021 Tenure-track UPF Dret Penal 2021_CRIMINAL_LAW_TT02 1 Tancada Resultat
11.05.2021 Tenure-track UPF Dret Civil 2021_CIVIL_LAW_TT01 1 Tancada Resultat
16.03.2021 2 places PSR – personal de suport a la recerca Dret Financer i tributari

PSR_FIN1_2021

PSR_FIN2_2021

2 Tancada

Resultat_FIN1

Resultat_FIN2

03.11.2020 Tenure-track UPF Dret Constitucional Europeu 2020_DRETCONSTI_TT02 1 Tancada Resultat
03.11.2020 Tenure-track UPF  Dret Civil 2020_DRETCIVIL_TT01 1 Tancada Resultat
05.10.2020 4 places PSR – personal de suport a la recerca Criminologia PSR_CRIM2_2020 4 Tancada

Esmena_Resultat

Resultat

17.09.2020 PIPF-UPF (Personal Predoctoral Investigador en Formació) Dret Civil

PIPF_CIVIL_1_2020

PIPF_CIVIL_2_2020

PIPF_CIVIL_3_2020

PIPF_CIVIL_4_2020

4 Tancada

Resultat_CIVIL_1

Resultat_CIVIL_2

Resultat_CIVIL_3

Resultat_CIVIL_4

02.09.2020 PIPF-UPF (Personal Predoctoral Investigador en Formació) Dret Internacional Públic i relacions Internacionals PIPF_DIP_1_2020 1 Tancada Resultat
10.07.2020 PIPF-UPF (Personal Predoctoral Investigador en Formació) Criminologia PIPF_CRIM1_2020 1 Tancada Resolució
07.02.2020 1 plaça PSR – personal de suport a la recerca Criminologia PSR_CRIM1_2020 1 Tancada Resolució
13.01.2020 2 places PSR – personal de suport a la recerca Dret Mercantil PSR_MERC1_2020 2 Tancada Resolució
26.11.2019 1 plaça PSR – personal de suport a la recerca Dret del Treball i de la Seguretat Social PSR_TREB1_2019 1 Tancada Resolució
25.10.2019 PIPF-UPF (Personal Predoctoral Investigador en Formació) Dret Internacional Públic i relacions Internacionals PIPF_RI2_2019 1 Tancada Resolució
31.07.2019 PIPF-UPF (Personal Predoctoral Investigador en Formació) Dret Mercantil PIPF_MERC1_2019 1 Tancada Resolució
15.07.2019 Assistent Recerca - Projecte Fricore Dret Civil AR_FRICORE1_2019 2 Tancada Resolució
15.07.2019 PIPF-UPF (Personal Predoctoral Investigador en Formació) Dret Financer i tributari PIPF_FIN1_2019 1 Tancada Resolució
12.07.2019 PIPF-UPF (Personal Predoctoral Investigador en Formació) Dret Internacional Públic i relacions Internacionals PIPF_RI1_2019 1 Tancada Resolució
12.07.2019 PIPF-UPF (Personal Predoctoral Investigador en Formació) Dret Constitucional PIPF_CONSTI1_2019 1 Tancada Resolució

27.06.2019

 1 plaça PSR – personal de suport a la recerca Filosofia del Dret PSR_FILO1_2019 1 Tancada Resolució
22.10.2018 Assistent Docència - Tipus 2 Dret Constitucional AD_CONST1_2018 2 Tancada Resolució
01.8.2018

Tenure-track position UPF-La Caixa 

Cyberlaw and Cyber rights 2018-LAW/TT01 1 Tancada  
26.6.2018 PIPF-UPF (Personal Predoctoral Investigador en Formació) Dret Mercantil PIPF_MERC1_2018 1 Tancada Deserta
21.6.2018

PIPF-UPF (Personal Predoctoral Investigador en Formació)

Dret Civil PIPF_CIVIL1_2018 1 Tancada Resolució
21.6.2018 PIPF-UPF (Personal Predoctoral Investigador en Formació) Dret Civil PIPF_CIVIL2_2018 1 Tancada Resolució
21.6.2018 PIPF-UPF (Personal Predoctoral Investigador en Formació) Criminologia PIPF_CRIM1_2018 1 Tancada Resolució
21.6.2018 PIPF-UPF (Personal Predoctoral Investigador en Formació) Dret Financer i tributari PIPF_FIN1_2018 1 Tancada Resolució
21.6.2018 PIPF-UPF (Personal Predoctoral Investigador en Formació) Dret Financer i tributari PIPF_FIN2_2018 1 Tancada Resolució
21.6.2018 PIPF-UPF (Personal Predoctoral Investigador en Formació) Dret Internacional Públic i relacions Internacionals PIPF_DI1_2018 1 Tancada Resolució
21.6.2018 PIPF-UPF (Personal Predoctoral Investigador en Formació) Dret Internacional Públic i relacions Internacionals PIPF_RI1_2018 1 Tancada Resolució
21.6.2018 PIPF-UPF (Personal Predoctoral Investigador en Formació) Dret Penal PIPF_PENAL1_2018 1 Tancada Resolució
8.5.2018 Assistent de recerca en Filosofia del Dret Filosofia del Dret PHIL 1-2018  1 Tancada Resolució

Com publicar una oferta de treball