La presentació de la documentació per la matrícula del curs 2022-2023 ha de fer-se segons les instruccions disponibles per Alumnes de 1r any de doctorat i per Alumnes de 2n i successius anys de doctorat.

Atenció: La documentació relativa a beques, ajuts i bonificacions s'ha de lliurar a Secretaria del Doctorat els dies 22, 23 i 27 de setembre. Per qualsevol dubte, adreceu-vos a [email protected]