La presentació de la documentació per la matrícula del curs 2023-2024 ha de fer-se segons les instruccions disponibles per Alumnes de 1r any de doctorat i per Alumnes de 2n i successius anys de doctorat.

Atenció: La documentació relativa a beques, ajuts i bonificacions s'ha de lliurar a Secretaria del Doctorat els dies 21, 22 i 26 de setembre. Per qualsevol dubte, adreceu-vos a [email protected]