Working in/for Platforms International Conference

15 i 16 de febrer del 2024

Més informació Crida a comunicacions

Defensa de tesi doctoral de Felipe Moreno Salazar

11 de desembre del 2023 a les 12.30 h

Més informació

Defensa de tesi doctoral de José Antonio Moreno Cabezudo

15 de desembre del 2023 a les 11.00 h

Més informació

Actualitat

A més a més