1. Tema

Lliure. Es valorarà principalment l'originalitat de la proposta i de la presentació.

 

2. Presentació

En un full, s’ha d’escriure la URL (mecanografiada o amb lletra clara) on està allotjat el blog, la xarxa social o la pàgina web. Aquest full s'haurà d'introduir en un sobre; per tant, s'hauran de lliurar dos sobres tancats al PIE:

  • un sobre contindrà el full amb la URL
  • l'altre, el full d'inscripció.

 

3. Premis

Es concedirà un primer premi i un accèssit. Els premis consistiran en una targeta regal de l'FNAC per valor de 400 euros en el cas del primer premi, i de 100 euros en el cas de l'accèssit. A judici del jurat, algun premi podria declarar-se desert.