Literari

1. Tema

Lliure.

2. Gèneres literaris

  • Poesia
  • Narració breu
  • Text teatral i guió: opten en aquesta categoria tots els textos dramàtics (drama, tragèdia o comèdia) escrits en prosa o en vers, per a la seva representació teatral. També tots aquells guions, tractaments audiovisuals d’un argument, que corresponguin a una producció nova o existent.
  • Assaig i prosa de no-ficció:
    • Assaig: gènere en prosa, no narratiu, que tracta d'una manera lliure, no exhaustiva i no especialitzada, els problemes més diversos d'ordre filosòfic, històric, polític, literari, científic, etc., amb voluntat de creació.
    • Prosa de no-ficció: testimoni, diari, biografia...

3. Idiomes

Català o castellà.

4. Extensió màxima

Quatre pàgines DIN A4.

5. Presentació

 

 

Les obres que es presenten a concurs s’han d’adjuntar al formulari d’inscripció en línia corresponent i han de complir aquests requisits: 

  • format word o pdf

  • els textos han d’estar escrits a doble espai, tipus de lletra Arial 11.

6. Premis

Es concedirà un primer premi i un accèssit per a cada gènere. Els premis consistiran en una targeta regal de l’FNAC per valor de 400 euros en el cas del primer premi, i de 100 euros en el cas de l'accèssit. A judici del jurat, algun premi pot declarar-se desert.