1. Tema

Lliure.

 

2. Gèneres literaris

  • Poesia
  • Narració breu
  • Text teatral i guió: opten en aquesta categoria tots els textos dramàtics (drama, tragèdia o comèdia) escrits en prosa o en vers, per a la seva representació teatral. També tots aquells guions, tractaments audiovisuals d’un argument, que corresponguin a una producció nova o existent.
  • Assaig i prosa de no-ficció:
    • Assaig: gènere en prosa, no narratiu, que tracta d'una manera lliure, no exhaustiva i no especialitzada, els problemes més diversos d'ordre filosòfic, històric, polític, literari, científic, etc., amb voluntat de creació.
    • Prosa de no-ficció: testimoni, diari, biografia...

 

3. Idiomes

Català o castellà.

 

4. Extensió màxima

Quatre pàgines DIN A4.

 

5. Presentació

Les obres s’han de presentar en fulls DIN A4, mecanografiats a doble espai, tipus de lletra Arial 11 [original + cinc còpies], juntament amb un  CD o llapis de memòria que contingui el text en format Word.

En total s'han de lliurar 2 sobres tancats:

  • Un sobre que contingui el text imprès + les cinc còpies + el CD o llapis de memòria amb l'arxiu del document que es presenta a concurs.
  • Un sobre que contingui la butlleta d'inscripció, degudament emplenada.

 

6. Premis

Es concedirà un primer premi i un accèssit per a cada gènere. Els premis consistiran en una targeta regal de l’FNAC per valor de 400 euros en el cas del primer premi, i de 100 euros en el cas de l'accèssit. A judici del jurat, algun premi pot declarar-se desert.