UPF Inclusió en xifres

Curs 2017-2018

162 Alumnes atesos
103 Alumnes amb certificat de discapacitat
20 Alumnes estrangers atesos