Divulgació científica

1. Tema

Textos en format lliure inspirats en temes científics i dirigits al públic en general.

2. Idiomes

Català o castellà.

3. Definició

Avui en dia, la divulgació dels temes científics entre la societat ha adquirit un paper importantíssim gràcies als grans i ràpids avenços que s’estan produint i que, sens dubte, ens afecten a tots. A més, fent divulgació de la ciència es pretén tornar a la societat en forma de coneixement les inversions que es dediquen a projectes científics.

Aquest concurs de divulgació científica, doncs, té com a objectiu estimular l’interès del públic en general pels temes científics, amb la intenció de potenciar el coneixement i el valor de la ciència a la societat. L’escrit pot fer referència a un descobriment científic recent així com també a un coneixement científic determinat, sempre que tingui un caràcter divulgatiu. Es tindrà en compte l’originalitat de les propostes, el llenguatge divulgatiu i el contingut científic.

4. Presentació

Les obres que es presenten a concurs s’han d’adjuntar al formulari d’inscripció i han de complir aquests requisits: 

  • format word o pdf

  • les redaccions tindran una extensió màxima de 5 pàgines DIN A4, escrites a doble espai, tipus de lletra Arial 11

5. Premis

Es concedirà un primer premi i un accèssit. Els premis consistiran en una targeta regal de l’FNAC per valor de 400 euros en el cas del primer premi, i de 100 euros en el cas de l'accèssit. A judici del jurat, algun premi pot declarar-se desert.