Fotografia

1. Tema

Lliure.

 

2. Modalitats

Fotografia individual i sèrie fotogràfica.

 

3. Mides

Les fotografies s'han de presentar en un suport DIN A3.

 

4. Limitació de la sèrie fotogràfica

En la modalitat de sèrie fotogràfica s'acceptarà un màxim de 6 fotografies per a cada sèrie.

 

5. Presentació

Tant en fotografia individual com en sèrie fotogràfica, s'han de presentar 3 sobres tancats que continguin:

  • Les fotografies en un suport DIN A3 (cartró ploma o cartolina), dins d'un sobre gran. Les obres de la modalitat de sèrie fotogràfica s'han de numerar segons l'ordre de la sèrie i totes han de portar el pseudònim escrit al dors.
  • Un CD o llapis de memòria que contingui l'arxiu original (sobre petit).
  • La butlleta d'inscripció degudament emplenada dins d'un sobre petit i TANCAT.

6. Premis

Es concedirà un primer premi i un accèssit per a cada modalitat. Els premis consistiran en una targeta regal de l'FNAC per valor de 400 euros en el cas del primer premi, i de 100 euros en el cas de l'accèssit. A judici del jurat, algun premi podria declarar-se desert.