El jurat dels concursos estarà integrat per representants del PAS, del PDI i dels estudiants de la comunitat universitària de la Universitat Pompeu Fabra i presidit pel delegat de Cultura de la UPF. El seu criteri d’avaluació es basarà en la qualitat i l’originalitat de les obres.

El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic durant l'acte de lliurament de premis. El jurat resoldrà qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases.