1. Tema

Lliure.

 

2. Idioma

Català o castellà.

 

3. Gènere

Lliure.

 

4. Presentació

Tècnica lliure (monocrom, color, tècniques seques, humides, il·lustració digital, fotografia manipulada...) sobre cartolina, sense bastidor ni marc, a una sola cara.

L'extensió màxima dels còmics serà de 4 pàgines (en tots els fulls s'ha d'indicar el número de pàgina). Tant en il·lustració com en còmic, el format únic és DIN A3 (29,7 x 42 cm) vertical. 

En total s'han de presentar 3 sobres tancats que continguin:

  • L'obra en format DIN A3 (sobre gran).
  • Un CD o llapis de memòria que contingui l'arxiu original (sobre petit).
  • La butlleta d'inscripció degudament emplenada dins d'un sobre petit i TANCAT.

5. Premis

Es concedirà un primer premi i un accèssit. Els premis consistiran en una targeta regal de l'FNAC per valor de 400 euros en el cas del primer premi, i de 100 euros en el cas de l'accèssit. A judici del jurat, algun premi podria declarar-se desert.