Composició musical

1. Gènere

Lliure: rock, jazz, electrònica, clàssica, experimental...

2. Presentació

Els temes musicals que es presentin a concurs s’han d’adjuntar al formulari d’inscripció en línia i han de complir aquests requisits:

  • durada màxima: 3 minuts, 

  • format: WAV stereo, 16 bits, 44,100 Hz 

  • mida màxima: 1GB.

  • és obligatori adjuntar un document on s’especifiquin les contribucions concretes fetes en l’obra. Cal indicar-ne, doncs, els crèdits:  qui és autor/a de la composició de la música, de la lletra, de l’edició, qui n’és l’intèrpret, etc.

  • A discreció del participant, s’hi pot adjuntar una explicació sobre el procés de producció de l’enregistrament de l’obra.

3. Premis

Es concedirà un primer premi i un accèssit. Els premis consistiran en una targeta regal de l'FNAC per valor de 400 euros en el cas del primer premi, i de 100 euros en el cas de l'accèssit. A judici del jurat, algun premi pot declarar-se desert.