Reportatge periodístic

1. Tema

Lliure.

2. Idiomes

Català o castellà.

3. Definició

El reportatge és un article en què es plasma el resultat de les investigacions fetes per l'autor sobre un tema d'actualitat. El punt de partida del reportatge són els fets que constitueixen o van constituir una notícia i que encara en mantenen viu l'interès. Sobre aquests, el periodista intenta reunir dades, conèixer causes, presentar antecedents i analitzar conseqüències, contraposar punts de vista diversos, confrontar diferents interpretacions, conèixer les opinions dels protagonistes o dels testimonis dels fets... Tot això amb la finalitat d'aprofundir tot el possible en el problema objecte del reportatge per donar-ne una visió en totes les seves facetes. Les característiques que el defineixen són l'exhaustivitat i la distància crítica.

4. Presentació

Els treballs presentats a concurs s’han d’adjuntar al formulari d’inscripció en línia, i han de complir aquests requisits:

Textos escrits: 

  • extensió màxima de 5 pàgines DIN A4, escrites a doble espai, tipus de lletra Arial 11
  • format Word o pdf.

Vídeos i documents radiofònics:

  • durada màxima: 5 minuts
  • mida màxima: 1 GB
  • format: MP4, full HD

5. Premis

Es concedirà un primer premi i un accèssit. Els premis consistiran en una targeta regal de l'FNAC per valor de 400 euros en el cas del primer premi, i de 100 euros en el cas de l'accèssit. A judici del jurat, algun premi pot declarar-se desert.