Societat Catalana de Comunicació (Institut d'Estudis Catalans)
Estudis de Periodisme (Universitat Pompeu Fabra)
Departament de Periodisme i de Comunicació Audiovisual (Universitat Pompeu Fabra)

 

Presentació 
Periodística és una publicació editada per la Societat Catalana de Comunicació (filial de l'Institut d'Estudis Catalans), els estudis de Periodisme i el Departament de Periodisme i de Comunicació Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra.

Consell de Direcció 
Dr. Josep Maria Martí, president de la Societat Catalana de Comunicació 
Dr. Josep Maria Casasús, director del Departament de Periodisme i de Comunicació Audiovisual 
Dr. Jaume Guillamet, degà dels Estudis de Periodisme 
Dra. Montserrat Bonet, vocal de publicacions de la SCC

Redacció 
Director: Josep Maria Casasús 
Edició: Marcel Mauri 
Disseny: Manuel Lamas 
Correcció lingüística: Servei de Correcció de l'Institut d'Estudis Catalans

Normes de presentació d'originals

Índex dels números apareguts:

Número 1: Història i mètode crític dels textos periodístics 
Barcelona, 1989

Número 2: Teoria i anàlisi dels esdeveniments periodístics 
Barcelona, 1990

Número 3: La primera tesi doctoral sobre periodisme (Leipzig, 1690). 
Número especial commemoratiu del III Centenari de l'obra de Tobias Peucer
. Text complet i estudi introductori 
Barcelona, 1990

Número 4: Pragmàtica i recepció del text periodístic 
Barcelona, 1991

Número 5: Noves recerques i estudis sobre periodisme antic 
Barcelona, 1992

Número 6: Estratègies en la composició dels textos periodístics 
Barcelona, 1993

Número 7: Retòrica i argumentació en el periodisme actual 
Barcelona, 1994

Número 8: Avenços en l'anàlisi de mitjans de comunicació 
Barcelona, 1995

Número 9: Nous enfocaments en l'estudi de l'actualitat 
Barcelona, 2000

Número 10: Noves recerques històriques i prospectives 
Barcelona, 2001