Vés enrere

“La ciència és segurament l’activitat formativa més transversal a qualsevol tipus d’activitat humana” - Entrevista a Lluís Mas, director del REACT Lab

“La ciència és segurament l’activitat formativa més transversal a qualsevol tipus d’activitat humana” - Entrevista a Lluís Mas, director del REACT Lab

18.07.2022

 

 

1. Què és el REACT Lab?

REACT Lab és un entorn creat per la Sotsdirecció de Recerca del Departament de Comunicació de la UPF i la Direcció del Grau en Publicitat i Relacions Públiques de l’Unitat de Coordinació Acadèmica  de Comunicació. L’objectiu del laboratori és la creació d’un espai de col·laboració entre els projectes d’investigació dels grups de recerca del Departament i el Grau en Publicitat i Relacions Públiques. Concretament, el REACT Lab impulsa, gestiona i aporta recursos per a què els alumnes de 4t puguin fer el seu Treball de Final de Grau (TFG) dins d’un projecte actiu i finançat per una entitat pública en el que participi un investigador del Departament. L’objectiu principal del REACT Lab és crear sinergies entre la recerca del Departament de Comunicació de la UPF i la formació del Grau en Publicitat i Relacions Públiques. El REACT Lab és un mecanisme per dotar de recursos en tots els nivells al TFG, des del plantejament de la recerca o la recopilació de dades a la discussió i la difusió de resultats. Per tant, el REACT Lab es concep com un win-win entre l’acadèmia i la professió, amb els alumnes com a receptors i grans beneficiaris.

 

2. D’on sorgeix la idea i quins son els objectius del REACT Lab?

La idea sorgeix de la convicció, fruit de les experiències internacionals amb col·legues, que la recerca i la formació estan interrelacionades i que es poden dinamitzar mútuament. Fins i tot la recerca s’està incorporant a l’escola infantil, primària i secundària..., com és possible doncs que no s’integri a la universitat si les universitats són de facto centres de recerca? L’única explicació és la manca de recursos, i la manca de tradició i cultura científica en les ciències socials, sempre infravalorada i mal dotada internament i externament.

 

3. Aquesta idea es va inspirar en la teva estada a Estats Units i la d’en Frederic Guerrero a Austràlia. Què és el que us va agradar o inspirar d’aquestes universitats?

Sempre conte l’anècdota de què la meva gran col·laboradora al projecte de recerca que vaig fer en la Texas Tech University amb la beca José Castillejo el 2017 era una estudiant de grau. Ella tenia les claus del lab (jo també), i ella em va ensenyar i acompanyar a fer-lo anar, i no era senzill, perquè estem parlant de mesures psicofisiològiques. A les universitats d’Estats Units hi ha una cultura establerta basada en la confiança entre la institució pública, el professorat i l’alumnat. Aquesta cultura i confiança deixa espai per a la formació en el mètode científic i es veu recolzada per una inversió pública en espais, processos i maquinària. Però a més, el professorat, quan imparteix assignatures, són sempre conscients que tenen una quota de responsabilitat en la recerca de la institució, amb la qual cosa faciliten la col·laboració dels seus alumnes a qualsevol projecte, encara que sigui un professor que ve d’una universitat llunyana de Barcelona. Aquesta col·laboració es pot produir com a participants de la recerca o com a ajudants. Encara més sovint, les assignatures inclouen fases de recerca que es duen a terme amb recursos de recerca. Per tant, no és estrany que uns alumnes a una assignatura de grau facin experiments, enquestes o focus grups amb recursos de tota mena. En resum, les sinergies entre docència i recerca són múltiples i donen lloc a un cicle virtuós entre formació i resultats de recerca.

 

4. Quina vinculació té el REACT Lab amb els TFG de grau en Publicitat i Relacions Públiques? Com valores aquesta primera edició?

Més enllà del fet que la ciència és segurament l’activitat formativa més transversal a qualsevol tipus d’activitat humana en l’actualitat -professional, social o personal, el nostre grau és a més el que de forma més clara integra la recerca a la professió a través del màrqueting, els estudis de mercat o la planificació estratègica. En el nostre àmbit i cada vegada més en la resta d’activitats professionals, no hi ha cap decisió important que es prengui sense una intel·ligència, és a dir, sense dades i informacions rigoroses, d’altres o pròpies, originals o recol·lectades ad-hoc. D’altra banda, el TFG es defineix com a projecte de recerca, perquè precisament neix de la necessitat de fer costat  les decisions estratègiques i creatives amb la recerca. L’actuació de la Direcció ha estat, per tant, dotar de més recursos a aquest TFG, és a dir, més crèdits, que es transformen amb una web, una coordinadora, tribunals amb alumni, entregables i 10 sessions magistrals i pràctiques de les fases del TFG. Ambdós elements, el grau com a tal i aquests nous Tallers-TFG, poden ser els grans dinamitzadors per a revertir la situació de manca de recursos i cultura esmentada.

 

5. Per què és important vincular l’alumnat de grau amb la recerca en comunicació que es fa al Departament?

Pel valor transversal de la recerca a qualsevol vol activitat humana (professional, social i personal) i pel valor específic en l’àmbit de la Publicitat i les RP. I perquè, a més som, un Departament de recerca intensiva, molt potent en el marc europeu, i per tant, aquest vincle no només és una necessitat sinó també una gran oportunitat per a ser diferents i únics.

 

6. Quin és el funcionament del REACT Lab? Quin tipus de projecte s’hi pot dur a terme?

REACT Lab és una entorn permanent que es renova cada curs acadèmic amb nous TFG que s’integren a projectes de recerca del Departament al setembre. El sotsdirector de recerca envia una sol·licitud en el mes de juliol de cada curs que haurà de ser emplenada abans del 10 de setembre per l’investigador interessat a proposar un TFG en el marc d’un projecte de recerca. En la sol·licitud, l’investigador ha d’informar el títol i referència del projecte, fer un resum del projecte de 100 paraules, informar de la fase en la que es troba i especificar l’incentiu per a l’estudiant (e.g. recursos de recerca, treball en equip, participació en el projecte, assistència a congressos, aplicació a beques...). La proposta pot ser de recerca bàsica, al sí del projecte, o de recerca aplicada per tal de donar difusió i promoció al projecte o grup de recerca. Les propostes de TFG dels investigadors es penjaran abans del 10 de setembre a la web del TFG de Publicitat i RP. Del 10 al 15 de setembre els alumnes hauran d’emplenar un formulari a la web del TFG en que faran la seva proposta de TFG i informaran si es postulen a una o més propostes del REACT Lab. Després del 15 de setembre i abans del començament del curs acadèmic, la Direcció del Grau i la Sotsdirecció de Recerca farà la concessió de propostes als alumnes interessats, que tot seguit podran contactar amb els investigadors-tutors i integrar-se en el normal funcionament dels grups de recerca. Per tant, el Departament de Comunicació i els grups de recerca podran incorporar els alumnes de TFG en la lògica de recerca (beques, premis, actes, col·laboracions...) de forma autònoma i acordada amb els alumnes.

 

7. Què pot esperar un alumne o alumna de 4t de Publicitat i Relacions Públiques de participar al REACT Lab? I què pot esperar-ne un investigador o investigadora?

Els investigadors/es poden esperar recerca de qualitat publicable en forma d’un TFG original o com a article científic; així com disposar d’un recurs de recerca pel projecte durant tot un any acadèmic. Per no parlar del talent innat i energia dels nostres estudiants! I els alumnes poden esperar una experiència personal, social i professional única en què podran treballar amb els seus professors/es, publicar o presentar comunicacions amb acadèmics d’arreu, recollir dades en diferents entorns i viatjar.

 

8. Quins son els propers passos del REACT Lab? Hi ha plans d’ampliar l’experiència a altres estudis (màsters, tesi, etc.)?

Clar que sí: l’experiència pilot ja l’hem tinguda, i ja es veu el gran èxit en volum i qualitat de TFG. Per tant, tant de bo aquesta dinàmica acabi per instaurar-se, inspiri a altres experiències i ajudi a superar els problemes i obstacles encara presents. Per exemple, una qüestió pràctica com poder adaptar l’assignació docent dels tutors/es de TFG a les propostes seleccionades pels mateixos estudiants. Tot i això, cal tenir present que el principal escull són les barreres mentals, doncs, com hem dit, no hi ha la cultura que de forma natural ens faci a tots pensar que el nostre projecte pot ser interessant per a un alumne i no hi ha la cultura que faci pensar als alumnes que les seves capacitats són interessants pels investigadors/es.

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

ODS - Objetivos de desarrollo sostenible:

SDG - Sustainable Development Goals:

Els ODS a la UPF Los ODS en la UPF The ODS at UPF