Vés enrere

Plataformes digitals i drets d'autor de l'obra periodística, a examen

Plataformes digitals i drets d'autor de l'obra periodística, a examen

El professor Javier Díaz-Noci, coordinador del grup de recerca DigiDoc i professor de Departament de Comunicació, analitza en aquest nou llibre com les tecnologies digitals afecten la gestió de la propietat intel·lectual de les notícies.

12.05.2021

Imatge inicial

La lluita contra el gairebé monopoli que exerceixen sobre la publicitat digital gegants com ara Google o Facebook, i la manera -acertada o no- que els grups mediàtics i de pressió i les institucions de tot el món intenten aplicar per modificar la legislació de propietat intel·lectual i assegurar un model de negoci sostenible per a les empreses de mitjans en l'entorn digital, centra bona part d'aquest nou llibre de Javier Díaz-Noci, coordinador del grup de recerca DigiDoc del Department de Comunicació de la UPF, editat recentment a la col·lecció Aldea Global sota el títol de El dret d'autor i la informació d'actualitat. Periodistes, empresesi usuaris.

El treball, que culmina la feina de JavierDíaz-Noci duta a terme durant una dècada sobre aquest tema específic, parteix d'una aproximació jurídica, però també conté una introducció històrica, sobre aquest problema. Des d'un punt de vista legal, es fa servir una perspectiva comparada transnacional que es fixa, més que en legislacions nacionals particulars, a veure quines són les solucions que els dos grans sistemes jurídics, Common Law i Civil Law, intenten aportar al problema de com gestionar amb èxit la propietat intel·lectual -sobretot la informativa- dels mitjans de comunicació.

Com es va construint el concepte de propietat intel·lectual, i de drets dels autors, i alhora com es forma el sistema mediàtic-empresarial i la professió de periodista

El volum comença contextualitzant la qüestió: com es va construint el concepte de propietat intel·lectual, i de drets dels autors, i alhora com es forma el sistema mediàtic-empresarial i la professió de periodista. També es fixa en l'emergència d'audiències actives, que reclamen un paper en aquesta obra en què, cada vegada més, la creació i el consum d'obra intel·lectual no són compartiments estancs.

No obstant això, el gruix de el llibre es dedica a fer una anàlisi jurídica d'aquest problema tan actual, que ha provocat la reacció tant de la Unió Europea, amb la Directiva sobre Copyright al Mercat Únic Digital, com d'altres legislacions com l'australiana (News Media Bargaining Code),amb la qual es pretén fer front a la irrupció de gegants com Google o Facebook i la fallida de la manera en què el negoci de la premsa s'ha mantingut fins fa relativament poc. Es tracta d'una tecnologia disruptiva que està tenint serioses conseqüències legals.

Qui són els autors de les notícies? Només els periodistes, les empreses? També els usuaris que les produeixen o modifiquen? Quin futur ens espera amb l'ús d'intel·ligència artificial per produir informacions amb poca o cap intervenció humana? És suficient un sistema d'excepcions com l'europeu o funcionaria millor, com diuen no pocs acadèmics i fins i tot jutges, adoptar un sistema més flexible com l'anglosaxó, de fair use? Pot aconseguir que Google i Facebook paguin per usar les notícies d'altres i assegurar així un nou model de negoci per als mitjans de comunicació?

A aquestes i altres preguntes intenta respondre aquesta nova obra de Javier Díaz Noci.

Obra de referència:

Javier Díaz-Noci (2021), El derecho de autor y la información de actualidad. Periodistas, empresas y usuarios. Valencia etc.: Aldea Global, 42, pàgs. 280, ISBN: 978-84-9134-754-5

Fitxa del llibre (pdf)

Índex (pdf)

 

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Categories:

Per a més informació

Para más información

For more information

Notícia publicada per:

Noticia publicada por:

News published by:

Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals

Unidad de Comunicación y Proyección Institucionales

Institutional Communication and Promotion Unit