Vés enrere

Carlos Lopezosa defensa la seva tesi doctoral sobre SEO, periodisme i comunicació

Carlos Lopezosa defensa la seva tesi doctoral sobre SEO, periodisme i comunicació

03.12.2019

 

El dimarts 26 de novembre, Carlos Lopezosa va defensar la tesi doctoral titulada SEO, periodismo y comunicación. Conceptos, herramientas y procesos para optimizar la visibilidad web de los medios digitales, co-dirigida pel Dr. Lluís Codina Bonilla i el Dr. Carlos Gonzalo Penella. El tribunal va estar format per tres dones, fet que va destacar la presidenta, Ariadna Fernández Planells (UPV). Mari Vállez Letrado (UB) va fer de secretària i Sandra Martorell (UOC) de vocal.

Segons va explicar Lopezosa, la motivació per fer aquesta tesi és doble, ja que per una banda estava interessat en conèixer millor com funcionaven els buscadors (no només Google) on la gent fa cerca de notícies. Per altra banda, volia fer-ho tenint sempre present l’ètica periodística, que no es pot oblidar per tal de posicionar millor els continguts als buscadors.

La tesi, realitzada per compendi, conté vuit articles publicats i unes altres vuit monografies, comunicacions de congressos o capítols de llibre. Els objectius d’aquesta recerca són conèixer les dimensions del SEO, proposar metodologies i protocols per tal que els cibermitjans puguin aplicar-les, identificar bones i males pràctiques per part dels mitjans, i, finalment, conèixer la percepció dels periodistes respecte el SEO. En la tesi s’empren tant mètodes qualitatius (per exemple, entrevistes i observació participant) com mètodes quantitatius. Compta amb una observació participant al Diario de Sevilla i també 40 entrevistes a professionals, periodistes, acadèmics, etc., tots ells relacionats o experts del SEO. El ja doctor també va dur a terme una revisió sistematitzada de literatura, no només per elaborar el marc teòric sinó per poder construir protocols i metodologies. Finalment, també es van desenvolupar nou estudis de cas, amb un total de 68 mitjans. 

 

Els resultats de la tesi poden dividir-se en dos aspectes: aquells relacionats amb el SEO i aquells relacionats amb els cibermitjans. La tesi ofereix un framework de treball i ofereix eines tant per a investigadors com per a periodistes. A partir dels resultats de les entrevistes i l’observació participant, es va identificar una necessitat de formació als periodistes. També es va veure la necessitat d’integrar el SEO a les redaccions dels mitjans, i no només a buscadors com Google, sinó també a Youtube, que és el segon buscador més utilitzat. Finalment, Lopezosa també va presentar un índex, el “Índice Agregado de Visibilidad”, una nova eina d’anàlisi derivada de la tesi doctoral.

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Categories: