Durada

Quatre cursos acadèmics

Preu

1.285,44 € (preu orientatiu per estudiants de la UE. Altres tipologies(*)

(*) Inclou el preu de gestió de la matrícula i de l'expedient, les publicacions i els impresos acadèmics i l'assegurança escolar.

Places

80

Branca de coneixement

Ciències socials i jurídiques

Horaris

De mitja jornada els dos primers cursos; de matí i tarda els dos últims cursos

Calendari

De setembre a juny

Crèdits

240 crèdits ECTS
Assignatures bàsiques: 60; assignatures obligatòries: 116; assignatures optatives: 40; pràctiques externes: 10; treball de fi de grau: 14

Idiomes

Català, castellà i anglès (depenent de l'assignatura)

Organització