Cinema Comparat/ive Cinema és una nova publicació sobre cinema editada pel Col·lectiu d'Investigació Estètica dels Mitjans Audiovisuals (CINEMA) de la UPF, un grup de recerca que vol servir de punt de trobada d'investigadors procedents de diferents àmbits per a analitzar tant la història del cinema com les manifestacions contemporànies del fet fílmic.

La revista, que s'edita en línia en tres versions: catalàcastellà i anglès, està especialitzada en l'estudi del cinema comparat i es proposa cobrir una àrea original de recerca. Amb aquesta finalitat, també s'explora la relació entre el cinema i les tradicions de la literatura comparada, o amb altres arts contemporanis com la pintura, la fotografia, la música, la dansa i els mitjans de comunicació audiovisual.

L'equip d'edició i el consell de redacció està integrat principalment per professors dels Ensenyaments de Comunicació Audiovisual, i el comité científic internacional està format per prestigiosos professors de les universitats de Harvard, Yale, Colúmbia, Chicago, Stanford, Sorbonne-Paris III, Amsterdam, etc.

Al primer número, dedicat a la història del cinema i les relacions entre films a través dels programes i cicles cinematogràfics, hi ha articles, entrevistes i textos, entre d'altres, de Jean-Luc Godard, Jean Douchet, Jonathan Rosenbaum, Jean Narboni, Carlos Muguiro, Alexander Horwath, Quintín, David Phelps o Henri Langlois.

A la web de cada número de la revista, que també té pàgina a Facebook, es publicaran materials documentals i textosque facilitin i enriqueixin l'estudi dels temes abordats a cada volum, establint vincles entre els projectes de recerca i els temes monogràfics al llarg del seu procés.