Beca d'assistent de docència per a estudiants del Doctorat de Comunicació 2018-19

El Departament de Comunicació de la UPF convoca 1 beca d'assistent de docència per al Màster Universitari en Gestió Estratègica de la Comunicació i les Relacions Públiques adreçada a estudiants de Doctorat en Comunicació matriculats en el curs acadèmic 2018-19. L'estudiant podrà impartir, sota la direcció d'un professor o professora, seminaris o pràctiques d'assignatures de grau i ajudar en les tasques de suport a la docència, amb el límit de 60 hores docents presencials anuals. Així mateix, l'estudiant també podrà col·laborar en tasques de suport a la recerca del departament o de grups de recerca afins a les seves línies d'investigació.

Dotació/Import de l'ajut: 453,16€/mensuals bruts durant 10 mesos (d'octubre 2018 a juliol 2019). Beca exempta d'IRPF. No té ajut a la matrícula. 

Requisits dels sol·licitants: Estudiants de Doctorat en Comunicació matriculats a temps complet en el curs 2018-19. La beca restarà sotmesa a la formalització de la matrícula. Excel·lent nivell d'anglès. En data de formalització de la beca l'estudiant ha de disposar de NIE i Seguretat Social.

Termini màxim sol·licitud Ajut: de l'11 al 22 de juny de 2018 (ambdós inclosos). 

Criteris de valoració:

· Adequació del perfil investigador a les línies de recerca del departament relacionades amb el camp de la comunicació estratègica i les relacions públiques: (2 punts)

· Expedient acadèmic de grau amb la nota mitjana de la universitat d'origen (1 punt). Si l'expedient no inclou la nota mitjana, no es valorarà.

· Coneixement d'anglès natiu, o bé C1/C2 (2 punts)

Sol·licitud i Documentació:

1/ Imprès de sol·licitud degudament emplenat

2/ Informe que acrediti l'orientació de la tesi del candidat a les línies pròpies de la Publictat i Relacions Públiques, signat pel candidat i pel seu director de tesi. En el cas dels doctorands de primer curs caldrà presentar la proposta de memòria de tesi lliurada a la preinscripció.

3/ Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de l'expedient acadèmic de grau amb la nota mitjana. Els estudiants que hagin cursat estudis oficials a la UPF no cal que lliurin el certificat acadèmic.

4/ Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de l'acreditació del nivell d'anglès. Per poder ser valorat com un mèrit cal que la documentació sigui original o fotocòpia compulsada.

Lloc i horari de presentació de la sol·licitud:

Unitat de Gestió Administrativa de Comunicació. Carrer Roc Boronat, 138. 08018 Barcelona.

Despatx 52.415   -  Telèfon: 93 542 24 43  -  Contacte: Míriam Boher.

Horari d'atenció: 10 a 13 h (de dilluns a divendres) i de 16 a 17 h (de dilluns a dijous). Horari d'estiu: del 18 de juny del 2018 al 14 de setembre del 2018 (de dilluns a divendres de 10 a 13.30 h) 

Resolució Ajut:

Les sol·licituds presentades seran examinades per una comissió formada pel sotsdirector de postgrau i dos professors/es del Departament de Comunicació designats pel seu director. Si es considera pertinent, i en cas d'empat, s'entrevistarà a les persones candidates per contrastar la idoneïtat de llurs perfils personals i curriculars a l'ajut convocat.

Termini Resolució Ajut: La resolució final es publicarà durant el mes d'octubre en aquest mateix Web.

Observacions:

L'adjudicació definitiva de la beca està subjecte a la formalització de la matrícula a temps complet i a la verificació de la documentació presentada al fer la preinscripció. Per això, en el moment de la Tutoria de Matrícula hauràs de presentar original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de la documentació que havies presentat per a la preinscripció.