El Màster Universitari en Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat (MPD) de la UPF convoca 1 beca d'assistent de docència per cursar el MPD en el curs acadèmic 2018-19.

L'estudiant podrà impartir, sota la direcció d'un professor o professora, seminaris o pràctiques d'assignatures de grau i ajudar en les tasques de suport a la docència, amb el límit de 60 hores docents presencials anuals. Així mateix, l'estudiant també podrà col·laborar en tasques de suport a la recerca del departament o de grups de recerca afins a les seves línies d'investigació.

Dotació/Import de l'ajut: 453,16 €/mensuals bruts durant 10 mesos (d'octubre 2018 a juliol 2019). Beca exempta d'IRPF. No té ajut a la matrícula.

Requisits dels sol·licitants: Estudiants admesos o, que havent fet la reserva de plaça, es matriculin per primera vegada i a temps complet al Màster Universitari en Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat pel curs 2018-19. En data de formalització de la beca l'estudiant ha de disposar de NIE i Seguretat Social.

Termini màxim sol·licitud Ajut:

Termini per sol·licitar l'ajut
Estudiants admesos en 1a. i 2a. convocatòria 19/04/2018  
Estudiants admesos en 3a. convocatòria 28/05/2018  
Estudiants admesos en 4a. convocatòria 09/07/2018  

 

Sol·licitud i Documentació:

1/ Imprès de sol·licitud degudament emplenat.

2/ Certificat acadèmic oficial de la titulació d'accés al MPD amb la nota mitjana ponderada de l'1 al 4, si no es va presentar en el moment de l'admissió.

3/ Acreditació de l'experiència prèvia en assistència de docència o recerca, o experiència prèvia professional en temàtiques relacionades amb el màster. Per poder ser valorat com un mèrit cal que la documentació sigui original o fotocòpia compulsada.

Lloc i horari de presentació de la sol·licitud:

Unitat de Gestió Administrativa de Comunicació. Carrer Roc Boronat, 138. 08018 Barcelona.

Despatx 52.415   -  Telèfon: 93 542 24 43  -  Contacte: Míriam Boher.

Horari d'atenció: 10 a 13 h (de dilluns a divendres) i de 16 a 17 h (de dilluns a dijous). Horari d'estiu: del 18 de juny del 2018 al 14 de setembre del 2018 (de dilluns a divendres de 10 a 13.30 h)

Resolució Ajut:

La Comissió avaluadora està composta per: Núria Almiron Roig (Coordinadora del màster), Carles Singla Caselles (Degà) i Carles Pont Sorribes (Sotsdirector de Postgrau).

La Comissió avaluadora utilitzarà, a més, la documentació aportada pel candidat en el procés d'admissió al MPD:

  • Títol universitari oficial de grau, llicenciat o equivalent que dona accés al Màster (no puntua)
  • Expedient acadèmic de l'estudi previ d'accés amb la nota mitjana de la universitat d'origen (3 punts)
  • Adequació al perfil en comunicació i/o ciències socials (2 punts)
  • Adequació al perfil investigador: carta de motivació i currículum vitae (2
  • Experiència prèvia en assistència de docència o recerca o experiència prèvia professional (2 punts)
  • Cartes de presentació (1 punt)

Termini Resolució Ajut: La resolució final es publicarà la primera quinzena de setembre en aquest mateix Web.

Incompatibilitats: El benefici de l'ajut és incompatible amb qualsevol altre ajut o beca pública o privada que tingui la mateixa finalitat i amb els altres ajuts i beques que ofereix aquest Màster.

Observacions:

Si l'expedient no inclou la nota ponderada, de l'1 al 4, per defecte es considerarà que és un 1.

Si en el moment de formalitzar la preinscripció no s'han finalitzat els estudis de grau, en el moment de la Tutoria de Matrícula, s'haurà de presentar:

- Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol universitari de grau.

- Certificat acadèmic de l'estudi previ d'accés: Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada. Els estudiants que hagin cursat estudis oficials a la UPF no cal que lliurin el certificat acadèmic.

L'adjudicació definitiva de la beca està subjecte a la formalització de la matrícula a temps complet i a la verificació de la documentació presentada al fer la preinscripció. Per això, en el moment de la Tutoria de Matrícula hauràs de presentar original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de la documentació que havies presentat per a la preinscripció.