Curs 2021-2022 Curs 2021-2022

Per aquesta via poden accedir als estudis de grau de la Universitat Pompeu Fabra els estudiants que hagin iniciat estudis universitaris oficials a l'estat espanyol i vulguin canviar d'universitat o bé d'estudis universitaris oficials, així com els estudiants que havent iniciat o finalitzat estudis universitaris a l'estranger no hagin obtingut la credencial d'homologació del títol o el certificat d'equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial a Espanya.

Programa d'Estudis Simultanis (Periodisme-Perfil Humanitats)

Els alumnes que segueixin aquest programa sol·licitaran, en els terminis que la universitat estableixi, incorporar-se al Programa d’Estudis Simultanis un cop matriculats al segon curs del Grau en Humanitats o bé del Grau en Periodisme (Perfil Humanitats). 

Criteris de baremació (Fase1)

Per al Programa d'Estudis Simultanis: Consulteu la Planificació Programa d'Estudis Simultanis  i la Taula d'Equivalències curs 21-22

Convocatòria d'admissió d'estudiants amb estudis universitaris iniciats

Calendari d’admissió estudiants amb estudis universitaris iniciats als graus de la Facultat de Comunicació. Curs 2021-22

Termini

Preu €

PERIODISME 

(Perfil HUM)

PERIODISME

(Perfl Gral)

CAV

PRP

PLACES OFERTADES

5

3

2

2

Presentació de sol·licituds i documentació per correu electrònic a [email protected]

Assumpte: "Sol·licitud d'admissió estudis iniciats 21-22: Periodisme/CAV/Publicitat" (posant només l'estudi al que es vulgui accedir)

Del 15 al 25 de març

54,54

       

Sessió informativa online (exclusivament per als estudiants que hagin presentat sol·licitud)

26 de març (13:00h)

 

Llista provisional d'admesos i exclosos al procés

a partir del 19 d'abril

 

Llista

Llista

Llista

Llista

Llista definitiva d'admesos i exclosos al procés

a partir del 7 de maig

 

Llista

Llista

Llista

Llista

Publicació FASE 1 (Valoració de la documentació)

 a partir del 25 de maig

 

Llista

Llista

Llista

Llista

Publicació FASE 2 i resolució d'admissió individual (Reconeixement de crèdits)

Resolució individual dels reconeixements de crèdits: seleccioneu el vostre document d'identitat i introduïu la contrasenya (data de naixement amb el format DDMMAAAA)

a partir del 16 de juny

 

Llista

Llista

Llista

Llista d'espera

Llista

Període de Pagament de la reserva de plaça i lliurament resguard

Informació sobre bonificacions

del 17 al 21 de juny

300

 

Incorporació i pagament del reconeixement de crèdits a l'expedient (en funció dels crèdits reconeguts)

a partir del 25 de juny

a determinar

 

Presentació de la documentació original

 pendent

 

Sessió informativa obligatòria virtual als estudiants admesos: enllaç

1 de juliol (10:00h)

 

Informació als estudiants admesos de les indicacions de matrícula (per correu-e)

 Juliol

 

Període de presentació d'una segona sol·licitud de Reconeixements, si és el cas.

(Si t'has matriculat per primera vegada al curs 21-22) Informació sobre bonificacions

Fins el 20 de set

54,54

 

Matrícula (Informació de matrícula) Rebreu un correu electrònic amb la data i hora de matrícula.

Entre el 9 i el 10 de setembre

 

Inici del curs 2021-22

27 de setembre