L'oferta d'activitats s'actualitza al llarg del curs.

Els crèdits d'activitats universitàries són una modalitat dels estudis de grau per al reconeixement de la participació de l'estudiant en les activitats següents:

Com fer els tràmits perquè et reconeguin els crèdits

Sostenibilitat, Atenció i Compromís Universitaris

Serveis i unitats UPF

Unitats de gestió acadèmica

Associacions d'estudiants

Altres