Back Jornades sobre les comissions de treball de les institucions parlamentàries i representatives (segles XV-XX) - Barcelona, 15 i 16 de febrer de 2013

Jornades sobre les comissions de treball de les institucions parlamentàries i representatives (segles XV-XX) - Barcelona, 15 i 16 de febrer de 2013

10.07.2020

 

Les juntes, els comitès i les comissions han estat al llarg dels segles un dels mecanismes més emprats per agilitzar la presa de decisions. Els reis, els parlaments, els municipis i les corporacions n’han fet ús per superar els problemes inherents a la seva naturalesa. Els reis han necessitat escoltar altres veus que la seva pròpia per exercir el poder executiu, i els parlaments, els municipis i les corporacions, sintetitzar i aglutinar la multitud de veus que podien acollir per portar a terme les seves funcions.

Ara bé, tot i el mosaic de juntes, comitès i comissions que s’han format arreu a l’abric de les institucions parlamentàries i representatives, no són abundants els estudis que, en el camp de la història, se’ls han dedicat específicament. Normalment, els treballs que les analitzen ho fan en el transcurs d’una recerca que no les té com a primer i últim objectiu. Tot el contrari d’allò que succeeix en el camp del dret, on les comissions de treball de les institucions parlamentàries són analitzades sovint en els seus aspectes més formals i jurídics.

L’objectiu d’aquestes jornades és doble. En primer lloc, situar les juntes, els comitès i les comissions en el seu vessant de comissions de treball en un primer pla d’anàlisi. Acostar-les al centre de les discussions i allunyar-les de la perifèria on normalment es troben relegades com a recerca complementària d’una altra investigació en curs. En segon lloc, analitzar-les formalment, com a mecanismes de presa de decisions, i també a partir de la instrumentalització política que se’n fa per a prioritzar unes postures en detriment d’unes altres.

Els dies 15 i 16 de febrer de 2013, en el marc de la Universitat Pompeu Fabra, i a l’abric del Grup d’estudi de les Institucions i de la Societat a la Catalunya moderna i de la International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions, historiadors i juristes de diferents universitats i organismes catalans, espanyols i europeus es reuniran per presentar les seves recerques en curs i traçar els contorns d’un nou i fructífer camp de recerca.

Per més informació, veure el díptic.

 

Multimedia

Categories:

SDG - Sustainable Development Goals:

Els ODS a la UPF

Contact