(2019) Marcella Aglietti. “Parliamentary committees in Spain during the First World War: a useful tool for the cortes in times of crisis?”, Parliaments, Estates & Representation, vol. 39, nº3, pp. 385-399.

(2019) Josep Capdeferro. “Commissioners, ad hoc committees and negotiators in the Cortes of Catalonia, 1701-02”, Parliaments, Estates & Representation, vol. 39, nº3, pp. 328-339.

(2019) M. Betlem Castellà. “Information and power in and around the working commissions of parliamentary and representative institutions, fifteenth-twenty-first centuries, Parliaments, Estates & Representation, vol. 39, nº3, pp. 283-292.

(2019) M. Betlem Castellà. “Pouvoir et Information dans les mains du Comité des rapports: un comité-pendule entre les pouvoirs législatif et exécutif sous l'Assemblée nationale constituante (1789-91)”, Parliaments, Estates & Representation, vol. 39, nº3, pp. 352-374.

(2019) M. Betlem Castellà. “Under the Eyes of the Committee of Reports: Local and popular involvement in the maintenance of public order under the National Constituent Assembly (France, 1789-1791)”, Rechtskultur 8. Popular policing (curated by Emmanuel Berger and Antoine Reglet), pp. 49-74.

(2019) Coleman A. Dennehy. “Parliamentary committees in Ireland and the dispatch of business”, Parliaments, Estates & Representation, vol. 39, nº3, pp. 316-327.

(2019) Eduard Martí. “Information and Power. The Government of Catalonia and its minor committees (1700-1713)”,  Parliaments, Estates and Representation, vol. 39, nº3, pp. 340-351.

(2019) Eduard Martí. “Una Junta "perniciosa y maliciosa". La supressió de la Conferència dels Comuns”, Revista de Dret històric català, nº18, En prensa

(2019) Esther Martí. “The power and control of information in municipal representation in the Catalan Courts: The Consell de Prohoms of Lleida in the Fifteenth Century”, Parliaments, Estates and Representation, vol. 39, nº3, pp. 293-303.

(2016) M. Betlem Castellà. “Les comités des rapports et des recherches: aux origines de la Terreur?”, Trienio. Ilustración y liberalismo, nº68, Madrid, pp. 173-206.

(2015) Marcella Aglietti. “Cortes, Government and the “vital forces” of Spain during World War One: The Junta de iniciativas (1914-1915), in L. Hoebelt (a cura di), “European Parliaments in World War I”, Studia Universitatis Cibiniensis . Series Historica, vol. XII, pp.  149-158.

(2015) M. Betlem Castellà. “Monsieur André Aubusson, le secrétaire de grand mérite du Comité de salut public ou gérer la correspondance sous la première année de la République”, La Révolution française. Cahiers de l'Institut d'histoire de la Révolution française, nº9.

(2015) M. Betlem Castellà. “Monsieur André Aubusson, l'homme qui sait tout, ou gérer la correspondance sous les assemblées parlementaires”, La Révolution française. Cahiers de l'Institut d'histoire de la Révolution française, nº8.

(2014) Neus Ballbé. “Tra centrale e locale: interferenze ed ingerenze di potere a Napoli durante il viceregno austriaco (1707-1734)”, M. Betlem Castellà i Esther Martí (eds.), ¿Órganos técnicos o instrumentos políticos? Las comisiones de trabajo de las instituciones parlamentarias y representativas, RiMe, Rivista dell’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea, 13/2, pp. 157-166.

(2014) M. Betlem Castellà. “Molt més que un comitè tècnic: el Comitè de raports. El primer antecedent del Comitè de salvació pública sota l’Assemblea nacional constituent (1789-1791)”, M. Betlem Castellà i Esther Martí (eds.), ¿Órganos técnicos o instrumentos políticos? Las comisiones de trabajo de las instituciones parlamentarias y representativas, RiMe, Rivista dell’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea, 13/2, pp. 167-216.

(2014) Esther Martí. “Procuradores y consejos asesores de las ciudades reales en las Cortes catalanas y en los parlamentos sardos del siglo XV”, M. Betlem Castellà i Esther Martí (eds.), ¿Órganos técnicos o instrumentos políticos? Las comisiones de trabajo de las instituciones parlamentarias y representativas, RiMe, Rivista dell’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea, 13/2, pp. 53-85.

(2012) M. Betlem Castellà. “Yoichi Uriu. In Memoriam. La Révolution invisible: la loi et l’ordre au travers du contrôle de la correspondance (France, 1789-1795)”, Study Series, nº68, Center for Historical Social Science Literature, Hitotsubashi University, 50 pp.  (Traduït per Koichi Yamazaki – Publicació en japonès).

(2012) Betlem Castellà. “Métamorphoses d’un comité: le comité des pétitions et de correspondance sous la Convention nationale (1792-1795)”, dans M. Betlem Castellà i Guillaume Mazeau (coords.). La Révolution française. Cahiers de l’Institut d’histoire de la Révolution française, nº3.

(2012) Betlem Castellà. “Introduction. Que sait-on aujourd’hui des comités des Assemblées parlementaires?”, dans M. Betlem Castellà i Guillaume Mazeau (coords.). La Révolution française. Cahiers de l’Institut d’histoire de la Révolution française, nº3.

(2012) M. Betlem Castellà. “And they controlled the correspondence and they obtained the power...: The legislative power under the National Constituent Assembly”, The Consortium on Revolutionary Era 1750-1850, Selected papers 2010, Louisiana State University-Shreveport, pp. 51-71.

(2012) M. Betlem Castellà. “La Revolució invisible: Llei i ordre a partir del control de la correspondència (França, 1789-1795), Butlletí de l’Institut Universitari d’Història Jaume Vicens Vives, nº12, pp. 13-15.

(1999) Núria Florensa. “La ciudad de Barcelona en la guerra contra Felipe IV: el Consell de Cent, más que un gobierno municipal”, Espacio, Tiempo y Forma, 12, pp. 181-198.

(1995) Núria Florensa. “El Consell de Cent, el primer ajuntament de la ciutat”, La Veu del Carrer, (n. 33).

(1993) Miquel Pérez. “Juntes de Braços i Diputació del General (1587-1593): «Un presidi de cavallers conspirant contra sa Magestat»?”, a Tercer Congrés d'Història Moderna de Catalunya: Les Institucions Catalanes (segles XV-XVII), dins Pedralbes. Revista d'Història Moderna, 13-I, Departament d'Història Moderna, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, pp. 281-298.

 

Articles relacionats amb el tema /Papers related to the subject

(2020) Eduard Martí. “La culminació del constitucionalisme català: les Corts de 1701 i 1705”, Catalonia, 26, 2020, pp. 19-31.

(2020) Mikel Urquijo. “Models of Parliamentary Speakership (XIX-XX Centuries)”, Parliaments, Estates & Representation, 40-3. En prensa.

(2019) Martí Grau. “Democratic representation and information in a supranational setting: the case of the European Parliament (1979-2019), Parliaments, Estates & Representation, vol. 39, nº3, pp. 400-411.

(2017) M. Betlem Castellà. “França (1789-1791): Llei i ordre en els orígens del "Cisma" religiós”, Manuscrits. Revista d'història moderna, vol. 36, pp. 133-154. 

(2017) Esther Martí. “Al qual donà ample e bastant poder a tots los actes faedors en les dites Corts”. Power and municipal representation of Lleida in the Catalan Corts (1416-1458), «Imago Temporis. Medium Aevum», XI, pp. 255-271.

(2016) Marcella Aglietti. “Patriotism and neutrality. The Spanish Parliament and the Great War, 1914-1918” in Parliaments, Estates and Representation,  Routledge, vol.36, n° 1, pp. 54-70

(2010) Marcella Aglietti. “Simboli, archetipi e rappresentazione dell’istituto legislativo nella panflettistica politica spagnola dell’Ottocento”, Spagna contemporanea, n.38, pp.7-36

(2010) Coleman A. Dennehy. “Speakers in the seventeenth-century Irish parliament” in P. Seaward (ed.) The Speakership: Presiding officers and the management of business from the middle ages to the twenty-first century (Oxford) (Special volume of Parliamentary History).

(2010) Coleman A. Dennehy. “Surviving sources for Irish parliamentary history in the seventeenth century” in Parliaments, Estates & Representation, 30.

(2009) Coleman A. Dennehy. “Dependency and subservience. The Irish parliament as "small-state parliament"”, Czasopismo Prawno-Historyczne, 61/2.

(2008) Núria Florensa. “Insaculats a diputats i oïdors de la Diputació del General per les bosses de Barcelona a l’albada de la Guerra dels Segadors”, Pedralbes. VI Congrés d’Història Moderna de Catalunya, pp. 615-634. 

(2004) Marcella Aglietti. “Il discorso politico elettorale nella Spagna della Restauración (1876-1890), Quaderni storici, n. 117, pp. 725-746

(2004) Núria Florensa. “La República catalana de 1641: un foc d’encenalls”, Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics (n. XV), pp. 75-88.  

(2004) Martí Grau, Laura Brunet i Stelios Stavridis. “Los parlamentos regionales como actores internacionales: el Parlament de Catalunya y el espacio euromediterráneo,” Cuadernos constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol, 47, pp. 129-150.

(2004) Esther Martí.“El Síndic Municipal a Corts dins la Corona d’Aragó durant el regnat d’Alfons el Magnànim: el cas de Lleida”, in Anuario de Estudios Medievales, 34/2, pp. 831-873.

(2003) Josep Capdeferro. “Attès lo dits diputats no eran sinó procuradors…”: relacions entre els braços i la Diputació del General durant la celebració de les Corts Catalanes de 1599", en Ius fugit: revista interdisciplinar de estudios histórico-jurídicos, 10-11, pp. 849-870.

(2002) Núria Florensa. “Manresa i Santpedor, ciutat i vila amb dret a Cort. Els greuges i els conflictes del braç popular a la Cort General de 1599”, Dovella, 77, pp. 13-19.

(2000) Coleman A. Dennehy. “An inconvenient institution – parliament and the court of claims, 1663”, History Review vol. xi

(1993) Núria Florensa. “La insaculació pactada. Barcelona 1640”, Pedralbes, 13-1, Actes Tercer Congrés d'Història Moderna, Universitat de Barcelona, 1993, pp. 447‑455.