(2008) M. Betlem Castellà. Revolució, Poder i Informació. El control de la informació a les Assemblees parlamentàries durant la Revolució francesa (1789-1795), sota la direcció de Lluís Roura i Aulinas i Jean Clement Martin, Universitat Autònoma de Barcelona i Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne, Defensada a Bellaterra, 28 de novembre de 2008, 4 vols (ISBN 978-846-927-2503)

(1993) Núria Florensa. El Consell de Cent: De la resistència a la guerra contra Castella (1632‑1641),  Universitat de Barcelona, 1993, 2 vols., (vol. I, 555 pp., vol. II, 591 pp.), Microfitxes (ISBN-84-475-05448).