(2019) M. Betlem Castellà (coord.). Information and power in and around the working commissions of parliamentary and representative institutions, fifteenth - twenty-first centuries, Dossier, Parliaments, Estates & Representation, 2019, vol. 39, nº3.

(2015). M. Betlem Castellà (coord.). Poders a l’ombra: les comissions de les institucions parlamentàries i representatives (segles XV – XX), Col·lecció “Testimonis parlamentaris”, nº36 del Parlament de Catalunya i Col·lecció “Studies Series”, nº94 de la  International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions (ICHRPI), Barcelona, Parlament de Catalunya, 374 pp.

(2014) M. Betlem Castellà i Esther Martí (coord.). ¿Órganos técnicos o instrumentos políticos? Las comisiones de trabajo de las instituciones parlamentarias y representativas, (M. Betlem Castellà i Esther Martí, coordinadores), Dossier, RiMe – Rivista dell’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea, nº13, 2, 250 pp.

(2012) M. Betlem Castellà i Guillaume Mazeau (coord.). Les comités des assemblées révolutionnaires: des laboratoires de la loi, Dossier, La Révolution française. Cahiers de l’Institut d’histoire de la Révolution française, nº3.

(2009) Eduard Martí. La classe dirigent catalana. Els membres de la Conferència dels Tres Comuns i del Braç Militar (1697-1714), Fundació Noguera-Pagès Editors, Barcelona.

(2008) Eduard Martí. La Conferencia de los Tres Comunes (1697-1714). Una institución decisiva en la política catalana, Editorial Milenio, Lleida.

(1996) Núria Florensa. El Consell de Cent. Barcelona a la Guerra dels Segadors, Universitat de Tarragona.

 

Llibres i dossiers de revistes relacionats amb el tema /Books and Special issues related to the subject

(2021) Sandro Guerrieri. Costituzioni allo specchio. La rinascita democratica in Francia e in Italia dopo la liberazione, Bologna, Il Mulino.

(2020) Coleman A. Dennehy. Law and revolution in seventeenth-century Ireland (Dublin), ed.

(2019)  Coleman A. Dennehy. The Irish parliament, 1613-1689: The evolution of a colonial institution (Manchester).

(2018) Christophe Le Digol. Gauche-droite : la fin d’un clivage ? Sociologie d’une révolution symbolique, Lormont, Le Bord de l’Eau.

(2018) Christophe Le Digol, Virginie Hollard, Christophe Voilliot et Raphaël Barat (eds). Histoires d’élections. Représentations et usages du vote de l’Antiquité à nos jours, CNRS Éditions, Paris.

(2017) Marcella Aglietti. Storia politico-istituzionale di Spagna durante la prima guerra mondiale, Roma, Carocci.

(2016) Sandro Guerrieri. Un Parlamento oltre le nazioni. L’Assemblea Comune della CECA e le sfide dell’integrazione europea (1952-1958), Bologna, Il Mulino.

(2011) Marcella Aglietti. Cortes, nazione e cittadinanza. Immaginario e rappresentazione delle istituzioni politiche nella Spagna della Restauración (1874-1900), Bologna, Clueb.

(2006) Esther Martí. Lleida a les corts. Els síndics municipals a l'època d'Alfons el Magnànim, Universitat de Lleida, Lleida.

(2005) Sandro Guerrieri. L’ora del Maresciallo. Vichy, 10 luglio 1940: il conferimento dei pieni poteri a Pétain, Bologna, Il Mulino.