A) Cort General de Montsó:

(2016) Miquel Pérez i altres (a cura de). Cort General de Barcelona (1705-1706). Procés familiar del braç militar. Barcelona: Parlament de Catalunya-Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya, 1460 pp.

(2014) Miquel Pérez i altres (a cura de). Cort General de Barcelona (1705-1706). Procés familiar del braç eclesiàstic. Barcelona: Parlament de Catalunya-Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya, 1139 pp.

(2010) Miquel Pérez i altres (a cura de). Cort General de Montsó (1585). Montsó-Binèfar. Annexos i índex. Esborrany del procés familiar del braç reial, documentació complementària i índex, Parlament de Catalunya-Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya,  Barcelona, 795 pp.

(2003) Miquel Pérez i altres (a cura de). Cort General de Montsó (1585). Montsó-Binèfar. Procés familiar del braç eclesiàstic,  Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya,  Barcelona, 834 pp.

(2003) Miquel Pérez i altres (a cura de). Cort General de Montsó (1585). Montsó-Binèfar. Procés familiar del braç militar,  Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya,  Barcelona, 914 pp.

(2001) Miquel Pérez i altres (a cura de). Cort General de Montsó (1585). Montsó-Binèfar. Procés familiar del braç reial,  Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya,  Barcelona, 809 pp.

(2001) Miquel Pérez i altres (a cura de). Cort General de Montsó (1585). Montsó-Binèfar. Procés del protonotari,  Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya,  Barcelona, 281 pp.

 

B) Els llibres de l’ànima de la Diputació del General:

(2015) Núria Florensa, Eduard Martí, Eva Serra i altres (a cura de). Els llibres de l'ànima de la Diputació del General (1493-1714), Institut d'Estudis Catalans, Gran Enciclopèdia Catalana, Barcelona.

 

C) Diccionario biográfico de parlamentarios españoles:

(2012) Mikel Urquijo (dir.). Diccionario biográfico de parlamentarios españoles. 1820-1854, Madrid, Cortes Generales, (edición digital (ISBN- 978-84-7943-429-8). Segunda edición en 2013 (edición digital (ISBN- 978-84-7943-451-9).

(2010) Mikel Urquijo (dir.). Diccionario biográfico de parlamentarios españoles. Cortes de Cádiz. 1810-1814, Madrid, Cortes Generales, (edición impresa (ISBN- 978-84-7943-390-1) y digital (ISBN- 978-84-7943-386-4).